< sekcia Slovensko

ZMOS nesúhlasí s predloženým návrhom nového stavebného zákona

Na archívnej snímke predseda ZMOS Michal Sýkora. Foto: TASR - Jakub Kotian

Predsedovia odborných sekcií Rady ZMOS na rokovaní informovali o činnosti odborných sekcií. Hovorilo sa tiež o Športovej akadémii Mateja Tótha.

Štrbské Pleso 14. februára (TASR) – Rada Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa na dvojdňovom rokovaní (13. a 14. februára) na Štrbskom Plese zaoberala návrhom nového stavebného zákona a prijala uznesenie, v ktorom berie na vedomie informáciu o aktuálnom procese jeho prípravy a nesúhlasí s predloženým návrhom zákona z dielne ministerstva výstavby a dopravy. TASR o tom informoval hovorca ZMOS Michal Kaliňák.

Uviedol, že k problémom so zákonom o sociálnych službách ZMOS pripraví a rozpošle informáciu k aplikácii zákona vo vzťahu k zabezpečovaniu sociálnych služieb cez organizácie zriadené samosprávou a ďalšími neverejnými poskytovateľmi. Zároveň zorganizuje štyri školenia v regiónoch k tejto téme a k príprave komunitných plánov, ktoré budú tvoriť rámec zabezpečovania sociálnych služieb na úrovni miest a obci.

Rada ZMOS sa tiež vyjadrila k zákonu o premávke na pozemných komunikáciách, pričom zásadne odmieta časti novely zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorým sa mení zákon o pozemných komunikáciách a vypúšťa sa povinnosť vlastníkov, správcov alebo užívateľov nehnuteľností odstraňovať prekážky na chodníkoch priľahlých k nehnuteľnosti, pokiaľ vznikli znečistením, poľadovicou, alebo snehom. Rada ZMOS nesúhlasí s odňatím možnosti upraviť rozsah týchto povinností všeobecne záväzným nariadením.

V komuniké zo 16. rokovania Rady ZMOS sa uvádza, že počas prvého rokovacieho dňa si účastníci pozreli prezentáciu produktov a služieb spoločnosti Asseco Central Europe, a. s., Bratislava na tému Smart city koncept. Členovia rady sa tiež venovali vyhodnoteniu plnenia úloh z uznesení, ktoré uviedla ústredná riaditeľka Kancelárie ZMOS Anna Labátová, aj aktuálnym informáciám z legislatívneho procesu, ktoré predložili výkonní podpredsedovia Milan Muška a Jozef Turčány.

Podpredseda Štefan Bieľak informoval o novelizácii zákona o obecnom zriadení. Informáciu o aktuálnom stave v regionálnom školstve a informáciu o realizácii regulačných opatrení v zákone o hazarde uviedol Jozef Turčány. Národný potravinový katalóg Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a možnosti jeho využitia v podmienkach samosprávy predstavil generálny tajomník služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jaroslav Regec. Výkonný poradca CEMR Boris Tonhauser prezentoval perspektívy a možnosti Európskej a medzinárodnej spolupráce miest a obcí. Zúčastnení získali tiež informácie o nových službách spoločnosti Telekom, a. s., a spoločnosti KIA.

Druhý rokovací deň otvorila prezentácia produktov a služieb spoločnosti GreMi KLIMA, s. r. o., po ktorej Anna Labátová informovala o organizačnom zabezpečení 29. snemu ZMOS. Jozef Turčány predstavil aktuálny stav v odpadovom hospodárstve. K terajšej situácii ochrany a hospodárenia v lesoch vystúpil prezident Združenia obecných lesov Milan Dolňan. Informácie o stave implementácie projektov programu Európa pre občanov a schválení projektu DCOM+ vrátane predpokladaného postupu implementácie uviedol Milan Muška. Rovnako predložil návrh priorít miestnej územnej samosprávy na prípravu národnej Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.

Predsedovia odborných sekcií Rady ZMOS informovali o činnosti odborných sekcií. Hovorilo sa tiež o Športovej akadémii Mateja Tótha. Jozef Turčány predstavil odpočet aktivít národného projektu Centrum sociálneho dialógu II.