< sekcia Slovensko

ZMOS žiada parlament, aby umožnil zastupiteľstvám hlasovať per rollam

Na snímke predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger . Foto: TASR - Pavol Zachar

Združenie tvrdí, že rovnaká úprava v zákone o samosprávnych krajoch by rovnako pružne a užitočne umožnila operatívne prijímanie rozhodnutí na úrovni zastupiteľstiev samosprávnych krajov.

Bratislava 24. marca (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa obrátilo na Národnú radu SR so žiadosťou o urýchlené prijatie novely zákona o obecnom zriadení. Tá by mala podľa združenia zahŕňať, aby obecné či mestské zastupiteľstvá mohli hlasovať v prípade mimoriadnych udalostí, ako je napríklad aktuálne šírenie nákazy novým koronavírusom, aj formou per rollam (elektronicky). TASR o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Združenie tvrdí, že rovnaká úprava v zákone o samosprávnych krajoch by rovnako pružne a užitočne umožnila operatívne prijímanie rozhodnutí na úrovni zastupiteľstiev samosprávnych krajov. "Zložitosť tohto obdobia odkrýva nedostatky legislatívy a tiež vytvára oprávnené požiadavky na zmeny konkrétnych zákonov, ktorých ustanovenia sa ukazujú ako nepružné, prípadne nerealizovateľné vzhľadom k donedávna ťažko predstaviteľným situáciám. Tie však nastali a sme konfrontovaní tvrdou realitou," povedal predseda ZMOS Branislav Tréger.

Volené orgány miest a obcí sa podľa ZMOS ocitli pre pandémiu nového koronavírusu v situácii, keď pravdepodobne v dlhšom období nemôžu zastupiteľstvá v plnom rozsahu prijímať hlasovaním rozhodnutia, ktoré majú výrazný dopad na plnenie samosprávnych úloh. "Rokovanie miestnych zastupiteľstiev sa v tomto období nerealizuje, čo je reakciou individuálnych obáv poslancov z pandémie. Napriek tomu mnohé zastupiteľstvá musia rozhodovať," podotkol Kaliňák s tým, že podobná situácia nastáva aj v prípade zastupiteľstiev vyšších územných celkov.

ZMOS v navrhovanej novele prichádza so zmenou, podľa ktorej obecné zastupiteľstvo môže prijať uznesenie aj formou písomného hlasovania jednotlivých poslancov, a to v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu podľa osobitného zákona. Taktiež aj v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, pričom tieto situácie platia aj pre územie obce a zároveň neumožňujú obecnému zastupiteľstvu rokovať v zbore. "Navrhovaný spôsob prijímania rozhodnutí obecným či mestským zastupiteľstvom by bol možný len vo výnimočných prípadoch, aby v praxi nedochádzalo k jeho zneužívaniu," spresnil Kaliňák.

Predseda ZMOS apeluje na parlament, aby sa stotožnil s týmto návrhom legislatívnej zmeny. Vidí v tom najúčinnejšiu formu minimalizovania rizík spojených s nekonaním rokovaní zastupiteľstiev, pričom zdôrazňuje, že tento problém sa s prípadným rozširovaním pandémie nového koronavírusu môže ešte znásobovať.