< sekcia Slovensko

Znovu sa zavádzajú odmeny sudcom, budú ich dostávať pred Vianocami

Na snímke minister spravodlivosti SR Tomáš Borec, archívne foto Foto: TASR - Martin Baumann

Novozavedený balík výhod pre sudcov si vyžiada zvýšenie rozpočtu justície o 862.275 eur.

Bratislava 16. októbra (TASR) – Sudcovia by mali mať opäť odmeny. Po piatich rokoch ich znovu zavádza minister spravodlivosti Tomáš Borec (nominant Smeru-SD) spolu s ďalšími motivačnými a zásluhovými opatreniami.

Novozavedený balík výhod pre sudcov si vyžiada zvýšenie rozpočtu justície o 862.275 eur. Dodatočné financie sa Borecovi podarilo získať rokovaniami s ministerstvom financií. Informuje o tom Súdnu radu v liste, ktorý je zverejnený na jej internetovej stránke. Návrh rozpočtu súdnictva na roky 2016 až 2018 prerokuje rada na pondelkovom (19.10.) zasadnutí.

Odmeny Borec zavádza nepriamo. Do veľkej novely zákona o prokuratúre, ktorú parlament prerokoval v septembri v prvom čítaní, vložil aj ustanovenia meniace zákon o sudcoch a prísediacich. Zmeny odôvodňuje stručne. „Upravujú sa ňou viaceré motivačné a zásluhové opatrenia – odmeny sudcov, úprava funkčných príplatkov a úprava preventívnej rehabilitácie," píše sa v dôvodovej správe.

Okrem tohto balíka sa sudcovia dočkajú na budúci rok aj ďalšieho zvýhodnenia. Na rozdiel od ostatných ústavných činiteľov sa v roku 2016 ich platy rozmrazia a budú valorizované. To si podľa rezortu vyžiada 5,1 milióna eur, ktoré v rozpočte na rok 2016 nemá. Majú pribudnúť rozpočtovou zmenou.

Bližšie návrh na zavedenie motivačných a zásluhových opatrení ministerstvo nevysvetlilo. Odkázalo na dôvodovú správu. Odmeny sudcom zrušila v roku 2011 bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (dnes Most-Híd). Prezentovala to ako opatrenie na odstránenie vnútornej korupcie v súdnictve.

Sudcom bude možné podľa návrhu ministra priznať odmenu do výšky ich funkčného platu. Nárok na odmenu budú mať v prípade vykonania úloh nad rozsah ich povinností. Pôjde najmä o zastupovanie za dočasne neprítomného kolegu, za výkon funkcie člena oddelenia vnútornej revízie, člena výberovej komisie, člena skúšobnej komisie Justičnej akadémie.

Tiež za činnosť v orgánoch sudcovskej samosprávy za stáž, prednášateľskú činnosť týkajúcu sa vzdelávania sudcov, súdnych úradníkov a za publikačnú činnosť týkajúcu sa výkonu funkcie. Na odmenu budú mať sudcovia nárok aj pri dosiahnutí veku 50 rokov.

Kritériá na priznávanie odmien bude na začiatku rozpočtového obdobia prijímať sudcovská rada okresného súdu, rozhodovať o nich bude šéf súdu. O odmenách predsedu okresného súdu bude rozhodovať predseda príslušného krajského súdu.

Šéfom krajských súdov má odmeny udeľovať minister, predsedovi Najvyššieho súdu zase Súdna rada. Odmeny budú sudcovia dostávať pred Vianocami, vo výplate za mesiac november. „Priznanie a vyplatenie odmeny nesmie ohroziť financovanie zákonom priznaných platových náležitostí v rámci príslušnej rozpočtovej kapitoly,“ uvádza sa v návrhu.

Okrem toho minister zvyšuje aj funkčné príplatky. Po novom majú byť stanovené pevným percentom z platu. Šéfovia menších okresných súdov (do desať sudcov) majú mať funkčný príplatok osem percent, ostatní desať percent. Podpredsedovia okresných súdov funkčný príplatok vo výške päť a osem percent.

Plat predsedu krajského súdu a predsedu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) má byť zvýšený o 15 percent, plat ich zástupcov o desať percent. Na funkčný príplatok majú mať nárok aj predsedovia senátov krajských súdov a senátov ŠTS (päť percent), sudcovia týchto súdov rozhodujúci ako samosudcovia (tri percentá), predsedovia kolégií Najvyššieho súdu (desať percent), predsedovia senátov Najvyššieho súdu (osem percent), predsedovia kolégií krajských súdov (osem percent) a predsedovia grémií (päť percent).

Borec napokon zavádza, že sudcovia nad 50 rokov, ktorí sú vo funkcii najmenej 15 rokov, budú mať nárok na dvojtýždňovú preventívnu rehabilitáciu. Doposiaľ bola rehabilitácia iba týždňová, a to pre sudcov od 45 rokov, ktorí sú vo funkcii najmenej desať rokov.