< sekcia Slovensko

Zo 114 aktivít integrácie Rómov naplánovaných na rok 2020 splnili 58

Ilustračné foto. Foto: TASR/Roman Hanc

Vyplýva to z monitorovacej správy plnenia Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 za rok 2020.

Bratislava 15. mája (TASR) - Zo 114 aktivít, ktorých plnenie bolo v rámci stratégie pre integráciu Rómov určené na rok 2020, bolo 58 vyhodnotených ako splnených, 11 aktivít sa realizovalo, osem bolo v štádiu prípravy a 37 aktivít sa nesplnilo. Vyplýva to z monitorovacej správy plnenia Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 za rok 2020, ktorú predložilo Ministerstvo vnútra (MV) SR do medzirezortného pripomienkového konania.

Správa poukazuje na aktivity v oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie, finančné začlenenie, nediskriminácia a oblasť prístupov smerom k väčšinovej spoločnosti. V posledných dvoch oblastiach bola väčšina (21) nesplnených aktivít.

Celkový objem čerpaných finančných zdrojov na plnenie opatrení v jednotlivých oblastiach bol v roku 2020 vo výške 148.091.070 eur, najväčší objem prostriedkov sa týkal oblastí vzdelávania (82.753.465 eur) a zamestnanosti (54.154.814 eur). Zdroje z eurofondov, ako aj zo štátneho rozpočtu predstavovali 147.781.245 eur, zvyšných 309.825 eur bolo dofinancovaných prijímateľmi z vlastných zdrojov.

Vláda na začiatku apríla 2021 schválila koncepciu integrácie Rómov na ďalšiu dekádu. Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 kladie osobitný dôraz na nediskrimináciu a zintenzívnenie intervencií v boji s protirómskym rasizmom. Koncepcia má byť rozpracovaná do jednotlivých akčných plánov.