< sekcia Slovensko

ZOJ: Samotná zmena súdnej mapy nemôže odstrániť korupciu na súdoch

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Implementácia novej súdnej mapy do praxe bude podľa iniciatívy náročný a komplikovaný proces.

Bratislava 24. novembra (TASR) – Sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) upozorňuje, že samotná zmena súdnej mapy nemôže odstrániť korupciu na súdoch. TASR o tom informovali hovorcovia ZOJ Katarína Javorčíková a Dušan Čimo.

"V tomto procese je rozhodujúce to, komu je zverený výkon súdnej moci a či sú vytvorené vhodné podmienky pre odhalenie a vylúčenie korupčných sudcov zo systému," zdôrazňuje sudcovská iniciatíva. Potrebu systémovej zmeny fungovania súdnictva vníma ZOJ ako dôsledok zlyhania súdnej moci v schopnosti presvedčiť verejnosť, že svoje právomoci vykonáva spravodlivo, nezávisle a nestranne.

Vyššia koncentrácia súdov, ktorá má byť jedným z dôsledkov reformy súdnej mapy, podľa ZOJ vytvorí podmienky pre lepšiu špecializáciu sudcov. "S tým súvisí tiež ľahšie zjednocovanie rozhodovania prvoinštančných i odvolacích súdov, a tým aj zlepšenie právnej istoty účastníkov súdnych konaní," uvádza iniciatíva. Víta tiež oddelenie správneho súdnictva v systéme súdov a vytvorenie jedného súdu pre agendu obchodného registra.

Pre úspešnú realizáciu reformy je podľa ZOJ nevyhnutné dôsledne vyhodnocovať argumenty a námietky sudcov. "ZOJ je pripravená podporiť konkrétne a dôvodné pozmeňujúce návrhy," doplnila.

Implementácia novej súdnej mapy do praxe bude podľa iniciatívy náročný a komplikovaný proces. "Pri súčasnom neprimerane nízkom finančnom odmeňovaní administratívneho aparátu sudcov môže byť zmena sídla súdu a s tým spojená nevyhnutnosť cestovania pre mnohých administratívnych zamestnancov finančne neudržateľná," podotkla sudcovská iniciatíva.

Reformu súdnej mapy predstavila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) v pondelok (23. 11.). Hlavnými cieľmi reformy súdnej mapy sú špecializácia sudcov na hlavné agendy a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov. Reforma počíta aj s reorganizáciou súdov, dotknúť sa má najmä súdov prvého i druhého stupňa. Zo všeobecného súdnictva sa má tiež vyčleniť správna agenda. Reformné kroky by mali podľa Kolíkovej viesť aj k zníženiu korupčných väzieb v súdnictve.