< sekcia Slovensko

Zomrel prvý rektor UKF, literárny vedec P. Liba

Archívne foto: 26.júna 1996 vymenoval prezident SR Michal Kováč troch nových rektorov vysokých škôl na Slovensku. Na snímke Prof.PhDr.Peter Liba, DrSc. z Vysokej školy pedagogickej v Nitre (vľavo). Foto: archív TASR

Za jeho rozsiahlu vedeckú, kultúrnu a spoločenskú činnosť mu bolo udelených množstvo uznaní a vyznamenaní.

Nitra 28. septembra (TASR) - Vo veku 89 rokov zomrel v Nitre prvý rektor Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre, literárny vedec, historik a kritik Peter Liba. Na svojej webovej stránke o tom informovala UKF.

Peter Liba sa narodil 27. júna 1931 v obci Klenov v Prešovskom okrese. Po maturite na Gymnáziu v Gelnici študoval slovenčinu a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení vysokoškolského štúdia sa stal pracovníkom bibliografického odboru Matice slovenskej v Martine.

Z Matice slovenskej po zákaze publikovania v roku 1973 odišiel na Pedagogickú fakultu v Nitre, kde sa stal vedeckým pracovníkom v kabinete literárnej komunikácie a experimentálnych metodík. „V roku 1991 ho zvolili za dekana pedagogickej fakulty, v roku 1993 za rektora novovznikajúcej Vysokej školy pedagogickej a v roku 1996 sa stal prvým rektorom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Tento post zastával do roku 1999. Po odchode z postu rektora sa stal vedúcim Katedry kulturológie Filozofickej fakulty UKF, ktorú sám inicializoval a zakladal. Bol predsedom a členom rôznych odborných a vedeckých komisií,“ informovala UKF.

Za jeho rozsiahlu vedeckú, kultúrnu a spoločenskú činnosť mu bolo udelených množstvo uznaní a vyznamenaní. Okrem iného aj Zlatá medaila Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Čestné uznanie Literárneho fondu, Pamätná medaila Univerzity Konštantína Filozofa a ďalšie. Bol tiež nositeľom pápežského Rytierskeho rádu sv. Gregora Veľkého. V roku 2006 bol ocenený Cenou Fra Angelica v oblasti slovesného umenia.