Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. máj 2024Meniny má Viliam
< sekcia Slovensko

Zomrel významný slovenský jazykovedec, profesor Vincent Blanár

Vincent Blanár Foto: TASR

Prof. Blanár bol držiteľom čestného doktorátu Sofijskej univerzity a od začiatku roku 2009 aj štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy za výrazné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.

Bratislava 3. októbra (TASR) - Dnes bola v Bratislave posledná rozlúčka s nestorom slovenskej jazykovednej slavistiky, slovakistiky i onomastiky, univerzitným profesorom PhDr. Vincentom Blanárom, DrSc. Zomrel 27. septembra vo veku nedožitých 92 rokov. Informoval o tom tlačový odbor Slovenskej akadémie vied (SAV) a Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV.

Tento popredný slovenský jazykovedec, priekopník slovenskej lexikológie a náuky o vlastných menách - onomastiky, sa narodil 1. decembra 1920 v obci Hul v okrese Nové Zámky. Po štúdiách roky pôsobil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1943-1958) a v rokoch 1961-1990 v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra (predtým Ústave slovenského jazyka) SAV.

Profesor Blanár bol autorom radu monografií z onomastiky, ako sú napríklad Živé osobné mená na strednom Slovensku, Teória vlastného mena, a mnohé iné. Okrem toho napísal stovky štúdií a odborných článkov zo všetkých oblastí jazykovedy, ktoré vyšli v domácich a zahraničných časopisoch, zborníkoch a kolektívnych monografiách. Aj Historický slovník slovenského jazyka je od svojich počiatkov spätý s menom profesora Vincenta Blanára. Jeho monografia Teória vlastného mena (Status, organizácia a fungovanie v spoločenskej komunikácii) vyšla nielen v slovenčine, vo vydavateľstve SAV - VEDA (1996), ale v roku 2001 aj v nemeckej verzii vydanej v Nemecku. V tom istom roku tam vyšiel aj súbor vybraných lexikologických a onomastických štúdií Vincenta Blanára s názvom Selecta Linguistica et Onomastica.

Cenné vedecké štúdie publikoval prof. Blanár v jazykovednom časopise. Jeho monografiu s názvom Vlastné meno vo svetle teoretickej onomastiky vydala Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV spolu s Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV v roku 2008 a následne, v roku 2009 aj Matica slovenská s paralelným anglickým prekladom.

Prof. Blanár bol držiteľom čestného doktorátu Sofijskej univerzity a od začiatku roku 2009 aj štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy za výrazné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.