< sekcia Slovensko

ZP Union nepovažuje obmedzenie zisku za riešenie finančných problémov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdôraznila, že pre súkromnú ZP nie je zdravotníctvo o vytváraní čo najväčšieho zisku na úkor dostupnosti zdravotnej starostlivosti, brzdenia inovácií a kvality.

Bratislava 27. júla (TASR) - Obmedzenie zisku zdravotných poisťovní nepovažuje zdravotná poisťovňa (ZP) Union za riešenie finančných problémov v rezorte zdravotníctva. Ako pre TASR povedala jej hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová, poistenci pociťujú benefity zo zvýšenia kvality poskytovaných služieb, ktoré prinášajú primeraný zisk, konkurenčné prostredie a rovnaké podmienky pre podnikanie.

Zdôraznila, že pre súkromnú ZP nie je zdravotníctvo o vytváraní čo najväčšieho zisku na úkor dostupnosti zdravotnej starostlivosti, brzdenia inovácií a kvality. "Náš akcionár pokladá zdravotné poistenie za dlhodobý a férový biznis, nie zlatú baňu, a preto sme za primeranú a spoločensky zodpovednú mieru zisku," povedala.

ZP Union si však myslí, že tvorbe nových pravidiel a zákonov by mala predchádzať odborná diskusia na pôde Ministerstva zdravotníctva SR. Za nevyhnutné považuje pozrieť sa aj na tvorbu zisku u ostatných subjektov, ktoré pôsobia v zdravotnom systéme.

"Obmedziť zisk je podľa nás možné len do takej miery, aby neboli porušované legitímne očakávania akcionárov, za ktorých sme získali povolenie pre vykonávanie verejného zdravotného poistenia a pokiaľ cieľ, ktorý sa touto zmenou sleduje, je vyšší verejný záujem," uviedla.

Výška maximálneho limitu na zisk by mala byť podľa súkromnej zdravotnej poisťovne primeraná aj riziku, ktoré poisťovňa nesie. Z pohľadu ZP by takéto legálne hľadisko, ako aj odplatu za mieru rizika mohlo optimálne napĺňať stanovenie percenta na úrovni troch až štyroch percent, minimálne však na úrovni dvoch percent.

"Rozhodne nechceme, aby mali subjekty pôsobiace v našom zdravotníctve väčšie zisky, než je adekvátne," doplnila s dôvetkom, že riziko zdravotných poisťovní je neštandardne vysoké.

Na tom, že zisk zdravotných poisťovní je potrebné regulovať, sa zhodli v pondelok (26. 7.) zástupcovia rezortov zdravotníctva a financií, niektorí členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo či šéfka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Renáta Bláhová.