Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 21. jún 2024Meniny má Alojz
< sekcia Slovensko

Zrušiť by sa mohla potreba povolenia na sobáš mimo trvalého bydliska

Ilustračné foto Foto: TASR

Snúbenci by teda po novom nemuseli žiadať ani platiť za povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom.

Bratislava 6. októbra (TASR) - Snúbenci by si po novom nemuseli vybavovať povolenie na civilný sobáš mimo svojho trvalého bydliska. Vyplýva to z novely zákona o mene a priezvisku, ktorou by sa menil aj zákon o rodine. Poslanci Národnej rady (NR) SR návrh vo štvrtok posunuli do druhého čítania. Pokiaľ si jeden zo snúbencov bude chcieť nechať obe priezviská, podľa novely by si ich mohol uvádzať v poradí, na akom sa dohodnú.

Zmenou zákona o rodine sa má zjednotiť postup pri cirkevných a civilných sobášoch v súvislosti s miestnou príslušnosťou. Vyhlásenie o uzavretí manželstva by mohli urobiť snúbenci na ktoromkoľvek matričnom úrade alebo inom mieste. Snúbenci podľa predkladateľov poukazujú na zbytočnú administratívnu záťaž, keď potrebujú platený súhlas matričného úradu, v obvode ktorého majú trvalý pobyt, aby mohli vyhlásenie o uzavretí manželstva vykonať pred matričným úradom, v obvode ktorého nemá ani jeden z nich trvalý pobyt.

Snúbenci by teda po novom nemuseli žiadať ani platiť za povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom. Platiť by mali len za uzavretie manželstva v prípade, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v obvode matričného úradu, pred ktorým uzatvárajú manželstvo.

Legislatíva v súčasnosti určuje poradie priezvisk u toho zo snúbencov, ktorý po uzavretí manželstva bude používať okrem spoločného aj svoje priezvisko, ktoré musí byť zapísané ako druhé v poradí. Podľa novej úpravy by to malo byť na dohode snúbencov.

Zaviesť by sa mala aj ďalšia možnosť zmeny priezviska, ak ide o zmenu priezviska manželov, ktorí si pri uzavretí manželstva ponechali svoje doterajšie priezviská, na iné spoločné priezvisko. Zmena cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak by sa mohla po novom aplikovať len raz.

V súčasnosti môže matričný úrad na základe žiadosti povoliť, aby vyhlásenie snúbenca o vstupe do manželstva urobil jeho zástupca. Po novom by malo byť povinné uviesť v žiadosti dôležité dôvody. Za také sa považujú napríklad situácie, ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený alebo ak je snúbenica tehotná a snúbenec sa dlhodobo zdržiava v zahraničí a z dôvodu právnej stability a istoty pre nenarodené dieťa sa snúbenci dohodnú na uzavretí manželstva zástupcom.

Z novely tiež vyplýva, že ak je dieťa štátnym občanom aj iného štátu, pri zápise narodenia do knihy narodení sa môže zapísať priezvisko v súlade s jeho právnym poriadkom alebo tradíciou. "Pri zápise priezviska preukazuje rodič dieťaťa tieto skutočnosti verejnou listinou vyhotovenou iným štátom, ktorého je dieťa štátnym občanom," píše sa v návrhu.

Nová legislatíva by mohla byť účinná od 1. januára 2023.