< sekcia Slovensko

Do Zboru väzenskej a justičnej stráže nakúpia nové služobné rovnošaty

Ilustračné foto Foto: TASR - archív

Maximálnu hodnotu zákazky vyčíslilo na 1.500.000 eur bez DPH.

Bratislava 5. augusta (TASR) – Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) plánuje nakúpiť nové služobné rovnošaty. Maximálnu hodnotu zákazky vyčíslilo na 1.500.000 eur bez DPH. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnil na svojej internetovej stránke Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

ZVJS plánuje s víťazom verejnej súťaže uzatvoriť rámcovú dohodu v trvaní 48 mesiacov.

Uchádzač okrem iného musí predložiť aj prehľad o dosiahnutom obrate za roky 2012, 2013, 2014, pričom výška obratu za každý hospodársky rok musí byť v minimálnej hodnote 375.000 eur.

Prípadný uchádzač musí taktiež predložiť zoznam dodávok rovnakého alebo podobného tovaru, ako je predmet zákazky, ktoré boli dodané za posledné tri roky. "Celkový objem dodávok tovarov v súčte za obdobie predchádzajúcich troch rokov musí byť vo výške minimálne 1.125.000 eur bez DPH, pričom najmenej jedna referencia musí byť v objeme najmenej 375.000 eur bez DPH," konštatuje sa okrem iného v oznámení.