< sekcia Slovensko

Koronavírus budú testovať aj veterinári, urobia až 300 testov denne

Štátni veterinári začínajú testovať občanov na koronavírus. Pomôžu tak zvýšiť slovenské testovacie kapacity o stovky denne. Na snímke zľava riaditeľ Veterinárneho ústavu Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Zvolen a riaditeľ oddelenia virológie Miroslav Môjžiš, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský a ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš počas tlačovej konferencie pred budovou Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu vo Zvolene 7. apríla 2020. Foto: TASR – Ján Krošlák

V laboratóriách, kde sa testuje napríklad vtáčia chrípka, tak budú odborníci z veterinárneho ústavu analyzovať odobraté vzorky občanov.

Zvolen 7. apríla (TASR) – Pracovníci Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu, Veterinárneho ústavu Zvolen pomôžu s testovaním obyvateľov na nový koronavírus. Testovacie kapacity na COVID-19 vďaka tomu vzrastú o 200 a postupne až o 300 testov denne.

"Nový koronavírus a ochorenie COVID-19 sú naším nepriateľom číslo jeden. Musíme preto využiť všetky dostupné kapacity, aby sme proti nim dokázali bojovať, a testovanie je v tomto boji základom. Naši kolegovia z Veterinárneho ústavu Zvolen Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu i kolegovia zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy dokázali presmerovať svoje laboratórne kapacity na túto mimoriadne dôležitú úlohu," uviedol pri tejto príležitosti minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský."Po úspešnej autorizácii hlavným hygienikom a prepojení informačných systémov sme okamžite pripojení a môžeme začať testovanie," dodal.

V laboratóriách, kde sa testuje napríklad vtáčia chrípka, tak budú odborníci z veterinárneho ústavu analyzovať odobraté vzorky občanov.

"Pracovníci veterinárneho ústavu disponujú potrebnou kvalifikáciou na testovanie nového koronavírusu. Máme laboratóriá a pracovníkov na požadovanej úrovni biologickej bezpečnosti, pracujeme v systémoch kontrol a aktuálne finalizujeme kruhové testy," uviedol ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš."Veterinárny ústav vo Zvolene je špičkové pracovisko určené na diagnostiku nákaz zvierat s celoslovenskou pôsobnosťou a je spôsobilý vykonávať laboratórnu diagnostiku biologického materiálu modernými metódami podľa rozsahu akreditácie.

Máme pracovníkov, ktorých môžeme z výskumu presunúť na krízové testovanie práve na nový koronavírus,"
priblížil riaditeľ Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu, Veterinárneho ústavu Zvolen a riaditeľ oddelenia virológie Miroslav Mojžiš.Veterinárny ústav Zvolen disponuje certifikáciami normy ISO/IEC 17025:2005. Vykonáva laboratórnu diagnostiku biologického materiálu virologickými, bakteriologickými, sérologickými, imunochemickými, histopatologickými, imunohistochemickými, molekulárno-biologickými a parazitologickými metódami podľa rozsahu akreditácie.

Veterinárny ústav vo Zvolene je sídlom Národných referenčných laboratórií pre nákazy zvierat, ktoré participujú v systéme Komunitných referenčných laboratórií EÚ. Pracovisko má bohaté skúsenosti pri riešení krízových situácií s nákazami zvierat vrátane zoonóz ako BSE a vtáčia chrípka.