< sekcia Slovensko

S.ZVOLENSKÝ: Encykliku berieme ako cenný dar

Pápež František na archívnej snímke. Foto: TASR/AP

Encykliku Laudato si vo Vatikáne prezentovali 18. júna tohto roku.

Bratislava 2. septembra (TASR) - Encykliku pápeža Františka Laudato si' berieme ako cenný dar, ktorý prináša rozvoj kultúry úcty k stvorenstvu. V rozhovore pre TASR to zdôraznil bratislavský arcibiskup, metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Predstavenie slovenského prekladu encykliky Laudato si' s podtitulom o starostlivosti o náš spoločný dom sa uskutočnilo v rámci svätej omše 1. septembra v Katedrále sv. Martina v Bratislave pri príležitosti prvého Svetového dňa modlitby za ochranu stvorenstva.

"Svätý Otec prevzal iniciatívu od konštantínopolského patriarchu Bartolomeja, ktorý prišiel s touto iniciatívou, ponúkol ju aj katolíckej cirkvi, lebo v pravoslávnej cirkvi bol takýto deň úcty k stvoreniu slávený už aj v predošlom období," uviedol bratislavský arcibiskup, metropolita.

Mons. Zvolenský ďalej vysvetlil: (...) ak si "vo svedomí uvedomujeme, že potrebujeme chrániť životné prostredie, v ktorom sa nachádzame, že potrebujeme chrániť životy našich najbližších aj svoj život, že berieme svoje jestvovanie, životy iných a vlastne aj toho prostredia, v ktorom sa nachádzame ako dar, pre veriacich povieme dokonca, že je to dar od Boha a teda, že sme tým obdarovaní, že to nie je výlučne náš majetok, musíme k tomu pristupovať s veľkou úctou". A dodal: "Táto encyklika potvrdzuje, že aj pápež, lepšie povedané pápeži nad tým všetkým rozmýšľali a plodom toho vývoja úcty k Božiemu daru aj stvorenia aj životov je táto encyklika." Bratislavský arcibiskup, metropolita podčiarkol, že je dobré, ak separujeme odpad, šetrne sa správame k vode, ale dôležitý je vzťah k stvoreniu, k iným ľuďom a k Bohu. A dôraz položil na slovo zodpovednosť.

V roku 2015 sa v rímskokatolíckej cirkvi prvýkrát slávil Svetový deň modlitby za ochranu stvorenstva, ktorý pripadá na 1. septembra. Rozhodol o tom pápež František v liste, zverejnenom 10. augusta a adresovanom predsedovi Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj kardinálovi Petrovi Turksovi a predsedovi Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov Kurtovi Kochovi. Rímskokatolícka cirkev sa týmto rozhodnutím Svätého Otca pripojila k pravoslávnej cirkvi, ktorá už istý čas slávi tento deň s daným zameraním, informovala vatikánska rozhlasová stanica na webovej stránke.

Encykliku Laudato si, o starostlivosti o náš spoločný dom, vo Vatikáne prezentovali 18. júna tohto roku. Ekologická kríza nás vyzýva k hlbokému duchovnému obráteniu (konverzii), uvádza pápež v samotnej encyklike (v bode 217). Teda byť ochrancami Božieho diela je podstatnou súčasťou kresťanského života, nielen niečím voliteľným či druhoradým, vysvetlil hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara.

Názov novej pápežovej encykliky Laudato si', teda Buď pochválený, je citácia slov sv. Františka z Assisi z jeho Chválospevu stvorenia známeho aj ako Pieseň brata Slnka. Chválospev zaznel aj v rámci svätej omše v Katedrále sv. Martina v Bratislave.