75. Výročie SNP

Vo Varšavskom povstaní sa zúčastnili aj Slováci

Varšavské povstanie vypuklo 1. augusta 1944 o 17.00 h, trvalo 63 dní do 3. októbra toho roku a napokon bolo potlačené. Do bojov vstúpilo 40.000-50.000 povstalcov.

Odmenou za výstup na pamätník v Tmavej Hore je pekný výhľad

Starosta Trnavej Hory Pavel Kravec priblížil, že pamätník je venovaný interbrigadistovi a partizánskemu veliteľovi Petrovi Kubíkovi.

Druhej čs. partizánskej brigáde M. R. Štefánika velil Viliam Žingor

Spomienky legendárneho veliteľa na činnosť jeho partizánskej brigády sú dnes súčasťou archívu Vojenského historického ústavu v Bratislave.

Prvá partizánska brigáda J. Žižku operovala v okolí rieky Morava

V novembri 1944 sa nacistom podarilo brigádu takmer rozbiť – zabili a zajali množstvo jej členov, vypaľovali lesné úkryty.

Zväz protifašistických bojovníkov je proti premenovaniu Námestia SNP

Názov tohto bratislavského verejného priestoru sa podľa jeho slov počas rozličných režimov menil, až sa pre ústredné námestie hlavného mesta vžilo pomenovanie z roku 1962.

Partizánsky oddiel Thälmann operoval na Spiši a Gemeri

Jeho členom bol aj Michal Schmotzer.

Partizánsky oddiel Štúr vznikol pri Hornej Súči

Tvorilo ho takmer 50 mužov.

Trnavské divadlo uvedie Matky s hosťujúcou B. Turzonovovou

Matky sa v DJP odvíjajú od úspešného historického románu Pavla Rankova.