< sekcia Šport

Olympijský výbor SR nevyjadril podporu Zväzu slovenského lyžovania

Na snímke prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel. Foto: TASR - Martin Baumann

Členovia strešnej organizácie slovenského športu v piatok rozhodovali o uznesení, ktoré malo pomôcť predstaviteľom ZSL uchádzať sa o členstvo v Medzinárodnej lyžiarskej federácii (FIS).

Bratislava 30. apríla (TASR) - Plénum Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) neschválilo na svojom piatkovom 58. valnom zhromaždení uznesenie o Zväze slovenského lyžovania (ZSL) ako organizácii zodpovednej za lyžovanie na Slovensku.

Členovia strešnej organizácie slovenského športu v piatok rozhodovali o uznesení, ktoré malo pomôcť predstaviteľom ZSL uchádzať sa o členstvo v Medzinárodnej lyžiarskej federácii (FIS). Stanovisko SOŠV "na základe vyjadrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre Medzinárodnú lyžiarsku federáciu (FIS) s odporúčaním uznania Zväzu slovenského lyžovania za organizáciu zodpovednú za lyžovanie na Slovensku" však nakoniec neprešlo. Za bolo 40 hlasov, proti 18 a zdržalo sa 41, na prijatie bolo treba 50 hlasov."Prišli sme s návrhom uznesenia, ktoré nakoniec v hlasovaní neprešlo. Som rád za diskusiu, za to, že sme mali veľmi dobrú účasť i za to, že jednotliví členovia SOŠV mali možnosť si vypočuť všetky zainteresované strany a samozrejme rešpektujem stanovisko najvyššieho orgánu SOŠV. Budeme sa podľa neho riadiť a budeme takto informovať nielen športovú verejnosť na Slovensku, ale aj ďalšie inštitúcie," uviedol prezident SOŠV Anton Siekel.

Spor v lyžiarskom hnutí tak pokračuje. Po tom, ako sa koncom minulého roka vyostrili spory medzi vedením Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) a viacerými jej dovtedajšími členmi, sa MŠVVaŠ SR rozhodlo kontroverzie v slovenskom lyžovaní riešiť podporou ZSL. Ministerstvo odobralo štatút národného športového zväzu SLA a niektoré jeho kompetencie, medzi nimi prihlasovanie športovcov na súťaže, prevzal SOŠV. Vedenie SLA však nesúhlasí s odôvodnením týchto krokov, keďže podľa asociácie nie je pravda, že z nej odišla väčšina športovcov.

Po piatkovom hlasovaní tak zostávajú kompetencie prihlasovať slovenských lyžiarov na medzinárodné podujatia a ďalšie náležitosti zväzu v rukách SOŠV. "Celý proces zostáva nezmenený, SOŠV bude naďalej vykonávať všetky jemu zverené a delegované povinnosti smerom k medzinárodnej federácii. Budeme sa snažiť to robiť ako najlepšie vieme, ale my nemôžeme nahradiť regulárny národný športový zväz, čo sa týka rozvoja tohto športu. Mrzí ma to, pretože táto situácia sa prenáša na športovcov a nie je to dobrý signál do zahraničia," uviedol Siekel.

Štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport Ivan Husár, ktorý sa zúčastnil celého priebehu zhromaždenia, prisľúbil SOŠV s týmito povinnosťami pomoc: "Budeme im v tom veľmi nápomocní, pokiaľ sa ten stav zatiaľ takto zakonzervuje. Musíme sa čo najskôr stretnúť s predstaviteľmi SOŠV a NŠC a nájsť také riešenie, aby sme tie procesy, ktoré teraz zvládli v podstate v dvoch-troch ľuďoch, mohli posilniť."

Zatiaľ nie je známe, kedy sa patová situácia v slovenskom lyžiarskom hnutí posunie ďalej. "Nepoznám detailne procesy, kedy môže byť táto téma na pôde valného zhromaždenia opäť nastolená. No nemá to nič spoločné s udelením štatútu národného športového zväzu, dnes sa debatovalo o tom, či ZSL môže ísť smerom do FIS alebo nie," uviedol Husár.

Siekela mrzelo, že plénum sa v piatok nedokázalo v otázke sporu v slovenskom lyžovaní rozhodnúť a množstvo delegátov sa zdržalo hlasovania. "Akékoľvek jasné rozhodnutie by som privítal. Rozhodnutie, ktoré vyšle signál, že mi na výbore vieme prijať stanoviská, i keď sú ťažké. Nie je to len o oslavách športových úspechov, ale aj o týchto situáciách. Navrhli sme prijať uznesenie, v ktorom by SOŠV získal mandát pléna na to, aby sme mohli informovať FIS, že ZSL je organizácia, ktorá je pripravené prevziať na seba zodpovednosť zástupcu slovenského lyžovania v medzinárodných štruktúrach. Apeloval som na delegátov, aby sme sa nebáli povedať svoj názor a aby sme vyslali jasný signál do zahraničia, že na Slovensku si vieme spravovať svoje veci sami. Nestalo sa tak. Mnohí delegáti zostali nerozhodnutí. Spravili sme maximum, spravili sme, čo bolo našou povinnosťou a budeme pokračovať v tejto diskusii. Súčasný stav poškodzuje najviac našich športovcov," dodal.