< sekcia Šport

SFZ posunul kolaudáciu piatich štadiónov do konca roka 2021

Logo SFZ. FOTO TASR - Dano Veselský Foto: TASR

Slovenský futbalový zväz sa prostredníctvom tohto projektu snaží zvýšiť úroveň futbalových štadiónov, ich zázemia a vybavenia a tým dosiahnuť zlepšenie komfortu divákov a fanúšikov.

Bratislava 18. mája (TASR) - Slovenský futbalový zväz (SFZ) vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu spojenú so šírením koronavírusu posunul kolaudáciu piatich štadiónov na koniec roka 2021. Rozhodnutie sa týka štadiónov v Prešove, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Trenčíne a Považskej Bystrici.

"V rámci realizácie projektu Rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov v rokoch 2013-2022 výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu svojím rozhodnutím per rollam č. 3/2020 schválil posunutie termínu kolaudácie futbalových štadiónov, ktoré sú predmetom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie v mestách Prešov, Košice, Spišská Nová Ves, Trenčín a Považská Bystrica na 31. 12. 2021," informoval SFZ na svojom oficiálnom webe.

Slovenský futbalový zväz sa prostredníctvom tohto projektu snaží zvýšiť úroveň futbalových štadiónov, ich zázemia a vybavenia a tým dosiahnuť zlepšenie komfortu divákov a fanúšikov športových podujatí. "SFZ pristúpil k odloženiu termínu ukončenia projektov jednotne vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu a z toho vyplývajúce problémy, ktoré zaznamenali naši partneri, či už v rámci realizácie stavebných prác alebo v súvislosti so zabezpečením potrebného spolufinancovania z vlastných alebo iných verejných zdrojov, najmä z rozpočtov územných samospráv. Takýto termín ukončenia projektov je v súlade so všetkými aktuálne uzatvorenými zmluvami medzi SFZ a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,“ vysvetlila dôvody posunu termínov kolaudácií vedúca oddelenia strategických projektov SFZ Mária Berdisová.