< sekcia Šport

Vedenie Prešova odmietlo tvrdenia SZĽH o výstavbe tréningovej haly

Na snímke primátorka Prešova Andrea Turčanová. Foto: TASR - Milan Kapusta

Stanovisko vedenia Prešova zverejňuje TASR v plnom znení a bez redakčných úprav:

Prešov 26. februára (TASR) - Mesto Prešov sa v tlačovej správe ohradilo proti informáciám, ktoré médiám poskytol Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH). V správe zverejnenej 25. februára informoval SZĽH o záujme podieľať sa na riešení kritickej situácie v prešovskom hokeji. Uviedol, že pri výstavbe tréningovej haly, ktorá by slúžila mládeži, ponúkol zväz mestu projekt aj ľudské zdroje. Podľa SZĽH však záujem zo strany radnice opadol. Stanovisko vedenia Prešova zverejňuje TASR v plnom znení a bez redakčných úprav:

"Vedenie Prešova rázne odmieta v správe uvedené tvrdenia, ktoré môžu mať z veľkej časti náznaky politickej kampane. SZĽH mestu Prešov ani po opakovanej žiadosti z októbra 2019 nepredložil ponuku týkajúcu sa výstavby tréningovej haly pri ZŠ Československej armády. Zo strany SZĽH bolo primátorke mesta Prešov e-mailom doručené iba pozvanie na pracovné stretnutie v Bratislave v novembri 2019, avšak bez bližšej špecifikácie.

Na tomto stretnutí sa primátorka mesta Prešov, žiaľ, nemohla zúčastniť, pretože bola v tom čase na liečení. V závere roka sa mesto Prešov navyše muselo vyrovnať s mimoriadnou situáciou po tragickom výbuchu plynu na Mukačevskej ulici, ktorej urgentné riešenie bolo pre samosprávu prioritou. Náhradný termín uvedeného stretnutia SZĽH nenavrhol. Primátorka mesta Prešov bola pripravená zvolať aj mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, aby v danej situácii došlo k progresu a aby sa situáciu, týkajúcu sa hokeja v Prešove, podarilo čo najskôr vyriešiť.

Už vo februári 2017 mesto Prešov zasielalo na základe výzvy SZĽH žiadosť na vybudovanie objektu športovej haly pri ZŠ Československej armády, ktorá by pomohla trénujúcim deťom aj ich rodičom. V danej lokalite je pripravená aj potrebná infraštruktúra. Avšak, spätná väzba týkajúca sa vyhovenia alebo nevyhovenia žiadosti nebola z úrovne SZĽH mestu doručená. Dňa 30. augusta 2019 mesto Prešov opätovne reagovalo na výzvu SZĽH s vybudovaním malej ľadovej plochy, opäť v lokalite pri ZŠ Československej armády. Dňa 21.10.2019 však mesto Prešov dostalo zo strany SZĽH odpoveď, v ktorej ho výkonný výbor SZĽH zaradil v rámci žiadateľov do kategórie C, a síce k obciam, ktoré podľa SZĽH nedokážu naplniť viac ako jedno z kritérií uvedených vo výzve. Zároveň sa uzniesol, že v obciach v kategórii C nevybuduje ľadovú plochu.

Správca PSK arény v jeseni 2019 oslovil mesto Prešov s ponukou na odkúpenie 51%-ného podielu v PSK aréne v hodnote 2 160 000 eur. Mesto Prešov sa aj touto ponukou intenzívne zaoberá, pretože to považuje za najrýchlejšie riešenie neľahkej situácie klubov využívajúcich ľadovú plochu a predložilo ju aj na prerokovanie majetkovej komisii.

Postoj vicežupana Jozefa Lukáča však pokladáme za prekvapujúci, nakoľko sa doterajšia komunikácia týkala výlučne mesta a SZĽH. Nepovažujeme za zhodu náhod to, že vicežupan, ako aj pán Jozef Dušenka, ktorí sa v tlačovej správe vyjadrujú, sú členovia tej istej politickej strany. Mesto Prešov je aj napriek zverejneným informáciám pripravené so zástupcami SZĽH rokovať a spoločne diskutovať o ďalších krokoch, ktoré povedú k úspešnej realizácii projektu
."