< sekcia Šport

Rekonštrukcia štadióna v Liptovskom Mikuáši bude stáť viac než mala

Ilustračné foto. Foto: TASR/Roman Hanc

Ďalšie financie si vyžiadala aj protipožiarna presklená stena, zabezpečenie plynotesnosti kolektora či náter odkrytej existujúcej oceľovej konštrukcie.

Liptovský Mikuláš 13. októbra (TASR) – Rekonštrukcia zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši si vyžiada investíciu ďalších 200.000 eur z mestských zdrojov. Tie sú potrebné na preplatenie prác navyše, ktoré vznikli počas opravy.

Podľa liptovskomikulášskej hovorkyne Viktórie Čapčíkovej ide o úkony, ktoré dodávateľ stavby nemohol predvídať počas prípravy rekonštrukcie štadióna a ich realizácia je nevyhnutná pre funkčnosť a prevádzkyschopnosť objektu štadióna v zmysle požiadaviek Medzinárodnej hokejovej federácie.

"V sume je zahrnutá napríklad rekonštrukcia vonkajšej kanalizačnej prípojky na severnej a západnej strane a vodovodnej prípojky pre požiarny vodovod. Kanalizácia bola prerastená koreňmi stromov. V projekte jej rekonštrukcia zahrnutá nebola, po jej odkrytí však zhotoviteľ zistil, že je nutné rekonštruovať aj ju. Tieto práce mu musí mesto, samozrejme, zaplatiť," vysvetlila.

Ďalšie financie si vyžiadala aj protipožiarna presklená stena, zabezpečenie plynotesnosti kolektora či náter odkrytej existujúcej oceľovej konštrukcie. Ďalej ide o zväčšenie snežnej jamy a terénne úpravy spevnených plôch pri východnej fasáde, prekládku drenážnych potrubí či deliacu bezpečnostnú stenu medzi striedačkami a ďalšie zásahy na oceľových väzníkoch.

Zástupca zhotoviteľa stavby Matúš Barkóci sa v máji pri odovzdávaní staveniska vyjadril, že sa pokúsi stavbu dokončiť v predstihu – už v októbri. "Aj vzhľadom na neočakávané práce musí stavbu dokončiť až v zmluvnom a avizovanom termíne. Aktuálny stav je taký, že investor prisľúbil do dvoch týždňov dokončiť severnú tribúnu a do týždňa začať s opláštením tejto časti, dokončené sú šatne pre mládež a tiež strecha," uviedla Čapčíková.

Dotáciu je mesto oprávnené použiť do konca kalendárneho roka. Zmenu rozpočtu vo výške 200.000 eur bolo podľa informácií z liptovskomikulášskej radnice nevyhnutné schváliť z dôvodu úspešného ukončenia diela, jeho skolaudovania, uvedenia do prevádzky a následného vyúčtovania dotácie z Úradu vlády SR.

"Ak by sme práce navyše nezaplatili, reálne by mestu hrozilo, že by sa rekonštrukcia štadióna dočasne zastavila a tým by sme prišli o dotáciu 1,5 milióna eur z Úradu vlády SR. Podmienkou totiž je, aby bola dotácia preinvestovaná do konca kalendárneho roka," povedala Alena Vlčková z finančného oddelenia mestského úradu.

Rekonštrukcia zimného štadióna je najväčšou investičnou akciou mesta v tomto roku. Finančné prostriedky síce získalo už v roku 2015, no administratívny proces umožnil začať realizáciu opráv až na jar 2018. Mesto obnovu uskutoční po etapách.