< sekcia Šport

Rezort školstva chce pomocou úzkych spoluprác podporiť oblasť športu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Marko Erd

Na schémy pomoci profesionálnym športovým klubom je rámcovo pripravená z desiatich miliónov suma šesť miliónov eur, uviedol rezort školstva.

Bratislava 21. januára (TASR) - Vďaka úzkej medziinštitucionálnej spolupráci medzi Fondom na podporu športu, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, Ministerstvom hospodárstva (MH) SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) bola pripravená historicky prvá výzva pre podporu športu za účelom zmiernenia dosahov pandémie ochorenia COVID-19, a to konkrétne pre subsektor profesionálneho športu, ktorého súťaže aj bez divákov dlhodobo prebiehajú. TASR o tom informoval odbor komunikácie rezortu školstva.

Ešte v novembri 2020 ministerstvo školstva poskytlo dotáciu profesionálnym športovým klubom basketbalu, volejbalu, hádzanej, futbalu a ľadového hokeja v celkovej sume dva milióny eur. "Udialo sa tak prostredníctvom ich národných športových zväzov (pre Slovenský futbalový zväz (SFZ) 760.000 eur, Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) 580.000 eur, Slovenskú basketbalovú asociáciu (SBA), Slovenskú volejbalovú federáciu (SVF) a Slovenský zväz hádzanej (SZH) zhodne 220.000 eur pri ich 50-percentnej spoluúčasti. Tieto totiž zároveň vyčlenili z vlastných zdrojov na daný účel sumu jeden milión eur (SFZ minimálne 380.000 eur, SZĽH 290.000 eur, SBA, SVF a SZH zhodne 110.000 eur)," uviedol rezort školstva.

Aktuálne pripravená podpora športovým klubom z finančných prostriedkov MH SR v objeme desiatich miliónov eur bude vzhľadom na termín použitia finančných prostriedkov štátneho rozpočtu realizovaná prostredníctvom Fondu na základe zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a Fondom z decembra 2020. "Na schémy pomoci profesionálnym športovým klubom je rámcovo pripravená z desiatich miliónov suma šesť miliónov eur. Prvú, pre tento proces nevyhnutnú schému pomoci schválil Protimonopolný úrad SR ešte na záver roka 2020. Druhú, na ňu nadväzujúcu a pre proces takisto nevyhnutnú schému štátnej pomoci schválila Európska komisia pred pár dňami," uviedol rezort školstva.

Výzvu na predkladanie žiadostí o mimoriadnu finančnú pomoc pre profesionálne športové kluby, ktorá bola schválená správnou radou Fondu už 18. decembra 2020, vypíše následne Fond v najbližších dňoch. "Proces spracovania a posúdenia žiadostí bude zabezpečovať na základe zmluvy o spolupráci s Fondom ako skúsený aktér SIEA," doplnilo ministerstvo školstva.

Finančná pomoc sa bude vzťahovať na oprávnené obdobie marec – december 2020, pričom oprávnenými žiadateľmi sú profesionálne športové kluby – účastníci najvyšších súťaží mužov a žien vo volejbale, basketbale a hádzanej, ako aj dvoch najvyšších súťaží mužov vo futbale a ľadovom hokeji. Maximálna výška pomoci pre jeden klub je limitovaná v nadväznosti na jednotlivé súťaže a môže byť až v státisícoch eur. Lehota na predkladanie žiadostí bola stanovená na 15 pracovných dní, a to odo dňa zverejnenia výzvy.

Všetky informácie týkajúce sa postupu podávania žiadostí budú zverejnené na webovej stránke Fondu a SIEA.