Quantcast
< sekcia Šport

Začali sa historicky prvé elektronické voľby v slovenskom športe

Je to súčasť unikátneho projektu v rámci Informačného systému slovenského futbalu (ISSF) SFZ.

Bratislava 11. augusta (TASR) - Už v piatok 8. augusta sa začali historicky prvé elektronické voľby členov Komory Slovenského futbalového zväzu (SFZ) pre riešenie sporov. Je to súčasť unikátneho projektu v rámci Informačného systému slovenského futbalu (ISSF) SFZ.

Informovala o tom oficiálna tlačová správa SFZ. Vo voľbách môžu kluby, hráči i tréneri vybrať svojich zástupcov. Šiesti členovia Komory zastupujú kluby (4 členovia za kluby združené v ÚLK a 2 za ostatné kluby) a šiesti členovia zastupujú hráčov a trénerov (4 členovia za hráčov a 2 za trénerov). Tieto voľby sú dôležité nielen z pohľadu slovenského futbalu, ale aj celej slovenskej športovej verejnosti, keďže sa po prvý raz v slovenskom športovom hnutí bude voliť elektronicky.

"Elektronické hlasovanie predstavuje unikátnu možnosť zúčastniť sa na rozhodovaní o osobách a veciach dôležitých pre celú futbalovú rodinu. Som rád, že práve Slovenský futbalový zväz je lídrom v zavádzaní nových technológií, ktoré pomôžu rýchlo a efektívne zistiť názory a vôľu každého, kto sa aktívne podieľa na slovenskom futbale. SFZ ako najväčšie športové hnutie by malo prirodzene určovať smer, ktorým sa môže uberať celý slovenský šport," povedal k prvým elektronickým voľbám prezident SFZ Ján Kováčik.

"Hlasovať sa bude prostredníctvom Informačného systému slovenského futbalu. Kluby majú k nemu prístup prostredníctvom svojich klubových ISSF manažérov, hráči a tréneri prostredníctvom svojich osobných kont. Po prihlásení sa do systému prejdú do elektronickej podateľne, kde uvidia 'Elektronické voľby' a tam môžu hlasovať za svojich kandidátov. Je to veľmi jednoduché a rýchle, netreba nikam chodiť," povedal vedúci IT úseku SFZ Ján Letko. Hlasovanie sa začalo v nedeľu o polnoci a skončí sa v utorok 12. augusta 2014 o 23.59 hod. Všetci kandidáti spolu s ich životopismi a motivačnými listami sú zverejnení na stránke volby.futbalsfz.sk.

Na konferencii Slovenského futbalového zväzu 6. júna 2014 zvolili predsedu (Miroslav Hlivák) a podpredsedu (Žaneta Surmajová) Komory SFZ pre riešenie sporov. Komora ako orgán zabezpečenia spravodlivosti by mala byť moderným a dynamickým orgánom, ktorý bude riešiť problémy klubov, hráčov a trénerov samotných. Komora vznikla ako nový orgán pre zabezpečenie spravodlivosti podľa vzoru FIFA - Dispute Resolution Chamber, keďže vo svetovej futbalovej verejnosti je potreba prejednať spory, ktoré majú nižšiu hodnotu alebo nepatria do pôsobnosti Rozhodcovského súdu (RS).

Konečné rozhodnutia Komory síce nebudú exekučným titulom v zmysle právneho poriadku SR, ale budú dostatočným podkladom pre konanie disciplinárnej komisie, ktorá má efektívne nástroje na zabezpečenie splnenia povinnosti uloženej v rozhodnotí Komory. "Práve stabilný, nezávislý a nestranný orgán, Komora SFZ pre riešenie sporov, by mal dobre, kvalitne a rýchlo rozhodovať športové spory, ktoré viac-menej pravidelne vznikajú v športovom živote. Tak bude prispievať k vymožiteľnosti práva a mala by sa stať vzorom pre celé športové hnutie na Slovensku," povedal vo svojom príhovore na konferencii v Senci predseda Komory Miroslav Hlivák.