< sekcia Šport

FTVŠ UK v Bratislave začína s výstavbou Centra aktívneho starnutia

Na snímke zľava hlavný riešiteľ projektu Ján Cvečka, profesor Helmut Kern, garant projektu Dušan Hamar, prorektor pre vonkajšie vzťahy Univerzity Komenského (UK) Radomír Masaryk a dekan Fakulty telovýchový a športu Univerzity Komenského (FTVŠ UK) Marián Vanderka počas tlačovej konferencie vedenia, na ktorej predstavili projekt Centra aktívneho starnutia v stredu 1. júla 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Ide o prvé centrum svojho druhu v regióne, ktoré na jednom mieste poskytne 600 – 700 seniorom ročne možnosť absolvovať koordinované programy pod dohľadom kvalifikovaných odborníkov.

Bratislava 1. júla (TASR) – Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského (FTVŠ UK) v Bratislave v stredu začína s výstavbou Centra aktívneho starnutia v spolupráci s Physiko- und Rheumatherapie Institut für Physikalische Medizin St. Pölten. Vybudovanie centra bude stáť 1,5 milióna eur a dokončiť by ho mali do 13 mesiacov. TASR o tom informovala hovorkyňa UK v Bratislave Lenka Miller.

"Skúsenosti zo sveta ako aj výsledky výskumných projektov z nášho pracoviska presvedčivo ukazujú, že negatívnym dôsledkom starnutia – zvýšený výskyt chronických ochorení a z toho vyplývajúce postupné zhoršovanie funkčných schopností jednotlivých orgánových systémov – možno veľmi účinne predchádzať, či ich dokonca zvrátiť vhodnými programami pohybovej intervencie," uviedol garant projektu profesor Dušan Hamar.Cieľom projektu, ktorý sa podľa Miller začal 1. marca minulého roka, je zlepšiť podmienky efektívneho poskytovania preventívnej starostlivosti a podpory zdravia seniorov za pomoci implementácie najnovších vedeckovýskumných poznatkov do praxe.

Ide o prvé centrum svojho druhu v regióne, ktoré na jednom mieste poskytne 600 – 700 seniorom ročne možnosť absolvovať koordinované programy pod dohľadom kvalifikovaných odborníkov. Vychádzať pri tom budú z overených vedeckých poznatkov z oblasti pohybovej aktivity a fyzikálnej terapie, zameraných na obnovu a zlepšenie fyzickej zdatnosti, kondície a podporu zdravia.

Centrum tiež poskytne priestor pre spoluprácu výskumných inštitúcií, zdravotných poisťovní, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a iných subjektov, vďaka čomu môžu získané informácie pozitívne ovplyvniť strategické politické rozhodnutia zamerané na zvyšovanie kvality života a sociálnu inklúziu seniorov.