Quantcast
< sekcia Šport

A. Siekel: Chceme zastrešiť športové zväzy, začíname novú etapu

Na snímke prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) Anton Siekel počas tlačovej konferencie po zasadnutí výkonného výboru SOV v Bratislave vo štvrtok 6. apríla 2017. Foto: TASR - Martin Baumann

Prezident vyjadril presvedčenie, že problematika je rovnaká pre olympijské, ako aj neolympijské odvetvia.

Bratislava 6. apríla (TASR) - Exekutíva Slovenského olympijského výboru prebrala na svojom štvrtkovom zasadnutí koncepciu a víziu ďalšieho smerovania SOV do roku 2020. Jednou z hlavných tém bola ambícia zastrešiť športové organizácie a športové hnutia, výkonný výbor poveril prezidenta uznesením, aby rokoval s Konfederáciou športových zväzov a ostatnými subjektmi predovšetkým z radov neolympijských športov.

"Môžeme oficiálne oznámiť štart novej etapy v športovom živote na Slovensku, ktorá by, pevne verím, mohla byť zavŕšená na budúci rok. Pripravíme materiál na júnové valné zhromaždenie, kde by sme predstavili koncepciu zjednotenia športových federácií pod jednu strechu. Od júna do konca roka by sme chceli uzatvoriť rokovania a v roku 2018 by sme radi povedali, že SOV zastupuje športové hnutie na Slovensku," povedal prezident Anton Siekel.Ten spustil dialóg už pred voľbami, z ktorých vzišiel ako nástupca Františka Chmelára. "Mal som šancu hovoriť so zástupcami zväzov, ako ja osobne vidím smerovanie SOV do budúcna. V nasledujúcom období štyroch mesiacov sa mi potvrdilo, že záujem nielen zo strany súčasných členov SOV, ale aj Konfederácie športových zväzov, je trvalý a táto ambícia je oprávnená. Vo štvrtok nastala zmena, keď už nejde iba o ambíciu prezidenta, no o reálnu agendu z poverenia výkonného výboru a celého SOV. Máme všetky predpoklady na zavŕšenie procesu, máme právne stanoviská, ako to spraviť," vysvetlil Siekel.

Prezident vyjadril presvedčenie, že problematika je rovnaká pre olympijské, ako aj neolympijské odvetvia: "Musíme diskutovať s predstaviteľmi ďalších subjektov, dvere sú otvorené všetkým zástupcom športových zväzov. Máme spoločné témy o legislatíve, príprave športovcov, ich zastupovaní v zahraničí. Je logické, že jedna strešná organizácia disponuje lepšími možnosťami komunikácie s verejnosťou, rezortom a mnohými výhodami vyplývajúcimi z rozsahu, aký budeme reprezentovať."

Príchod nového člena bude možný iba na základne platných stanov. Príslušná federácia by musela požiadať o prijatie, ktoré by sa prerokovalo v pléne, a rozhodlo by sa hlasovaním, v každom prípade individuálne. Aj pre nováčikov by platilo všetko, čo funguje dnes v súlade so stanovami, takže ich postavenie by bolo úplne rovnoprávne. SOV by ponúkol a garantoval miesto vo výkonnom výbore, dozornej rade aj pracovných komisiách práve zástupcom neolympijských športov. "Nech cítia, že pozvanie myslíme veľmi seriózne. Je na nás, aby sme v relatívne krátkom čase nachystali všetky podklady a materiály a získali mandát najprv na domácej pôde SOV a potom by sme ho mohli predstaviť širšej verejnosti," pokračoval Siekel.Podľa vlastných slov oslovil veľké množstvo, až drvivú väčšinu zväzov: "Neviem odpovedať číslovkou, ak sme niekoho vynechali, nebolo to zámerné, ale preto, že sme nestíhali časovo. Hovorili sme najmä so zástupcami Konfederácie športových zväzov, ktorá združuje veľa neolympijských federácií. Ich predstaviteľov sme pozvali do pracovných komisií, zistili sme ich názory, cítime mandát aj dôveru, že spolupráca je obojstranne výhodná. Nikto nebude menejcenný, v tejto platforme bude mať každý rovnaké práva, prístup k informáciám a možnosť podieľať sa na riadení. Takto deklarovaná spolupráca sa stretla s primerane pozitívnou odozvou."

Prezident SOV neočakáva žiadnu zmenu prístupu zo strany olympijských športov. "Samozrejme, budeme pokračovať v tom, čo doteraz. Ostatné neolympijské federácie majú dvere otvorené, zatiaľ evidujeme záujme a verím, že tí, čo sa dosiaľ nepridali, budú mať ambíciu takisto sa zúčastniť na tomto procese," dodal Siekel.

Na snímke vľavo prezident Slovenského olympijského výboru (SOV) Anton Siekel gratulujte legendárnemu bývalému cyklistickému trénerovi a funkcionárovi Kamilovi Haťapkovi (vpravo) k jeho nedávnym 85. narodeninám v Bratislave vo štvrtok 6. apríla 2017.
Foto: TASR - Martin Baumann


Výkonný výbor okrem toho navrhol udelenie Rádu Ľudovíta Štúra za prínos športu chodeckému olympijskému šampiónovi Matejovi Tóthovi i bývalému cyklistickému trénerovi Kamilovi Haťapkovi. Ten prednedávnom oslávil 85. narodeniny a pri tejto príležitosti ho SOV vo štvrtok privítal a zablahoželal mu.