Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 24. jún 2024Meniny má Ján
< sekcia Šport

SOV rozdal ceny fair play za rok 2015, ocenili aj Igora Libu

Na snímke hokejista Igor Liba s ocenením za celoživotné pôsobenie v duchu Fiar Play v Bratislave 18. marca 2016. Foto: TASR - Martin Baumann

Cenu za celoživotné pôsobenie si prevzali pedagóg a tréner vodného slalomu i zjazdu Tibor Smatušík.

Bratislava 18. marca (TASR) - Klub fair play Slovenského olympijského výboru (KFP SOV) v piatok udelil ocenenia za rok 2015. Na slávnostnom ceremoniáli v Bratislave si prebral jednu z cien aj legendárny slovenský hokejista Igor Liba.

KFP tradične udelil ocenenia v troch kategóriách - za celoživotné pôsobenie v duchu fair play, za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play, resp. za príkladný čin v duchu fair play. Na slávnosti sa odovzdávali len dva z troch druhov ocenení – ceny KFP SOV a diplomy KFP SOV. Keďže najvyššie ocenenie – Cena Jana Popluhára – je zároveň výročným ocenením SOV, výbor ho odovzdá zároveň s ostatnými výročnými oceneniami SOV na 49. valnom zhromaždení SOV. Prevezme si ju známy lekár futbalových tímov Ján Michalko. Valné zhromaždenie sa uskutoční 22. apríla. Informoval SOV.

Cenu za celoživotné pôsobenie si prevzali pedagóg a tréner vodného slalomu i zjazdu Tibor Smatušík, atletický tréner, funkcionár a rozhodca Milutín Černák a legendárny hokejista Igor Liba, majster sveta a dvojnásobný olympijský medailista. Diplom KFP SOV v rovnakej kategórii dostali šachový tréner Ján Eremiaš a stolnotenisový tréner i funkcionár Imrich Gál.

Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play si cenu prevzal podpredseda Slovenskej olympijskej akadémie, významný športový pedagóg profesor Ján Grexa, autor mnohých olympijských publikácií. Za príkladný čin v duchu fair play boli Diplomom KFP SOV ocenení traja hokejoví rozhodcovia – spoločne Milan Vida a Adam Binda a samostatne Vladimír Babic.

OCENENIA KLUBU FAIR PLAY SOV ZA ROK 2015 (zdroj: SOV):

1. kategória: Za celoživotné pôsobenie v duchu fair play

Cena Klubu fair play SOV: TIBOR SMATUŠÍK

Zakladateľ vodného slalomu a zjazdu v TJ Slávia UK. Ako tréner a súčasne aj vedúci katedry telesnej výchovy pomohol pripraviť viacero pretekárov z rôznych oddielov kanoistiky na štúdium FTVŠ UK v Bratislave a na školenia trénerov kanoistiky. Ako dlhoročný vedúci katedry mal výrazný podiel na materiálnom a objektívnom zabezpečení kvalitnej športovej prípravy našich vodákov. Je len málo takých podobne priamych a nezištných ľudí, zanietených pre športovanie mládeže.

Cena Klubu fair play SOV: MILUTÍN ČERNÁK

Známy atletický odborník, tréner, funkcionár a rozhodca. Za celoživotnú, aktívnu a zodpovednú prácu v športe a v olympijskom hnutí, za prehĺbenie vzťahu detí a mládeže k pohybu a športovým aktivitám a jeho jedinečný prístup k rozvoju telesnej kultúry a športu.

Cena Klubu fair play SOV: IGOR LIBA

Niekdajší skvelý slovenský hokejový útočník. Držiteľ striebornej medaily zo ZOH 1984 v Sarajeve a bronzovej zo ZOH 1992 v Albertville. Majster sveta z Prahy 1985, strieborný z MS 1982, 1983, bronzový na MS 1987 a 1992. V česko-slovenskom drese zaznamenal 211 štartov (najviac spomedzi všetkých slovenských hráčov), dosiahol v nich 66 gólov. V slovenskej reprezentácii nastúpil raz. Získal štyri tituly majstra ČSSR – dva počas vojenčiny v Dukle Jihlava a dva v tíme VSŽ Košice, v ktorom prežil väčšinu kariéry. S jeho nástupcom HC Košice získal krátko pred dovŕšením štyridsiatky aj slovenský titul. Jeden z najlepších hráčov v histórii slovenského hokeja sa dnes naplno venuje práci s hokejovou mládežou v Liba Academy 11. Jeho akadémia sa stará nielen o športovú výchovu mladých hokejistov, ale aj o to, aby z nich vyrástli čestní ľudia. Libova akadémia má aj Kódex klubu a rodičov.

Diplom Klubu fair play SOV: JÁN EREMIAŠ

Začínal v šachovom klube v niekdajšom podniku Autobrzdy (neskôr VAP, kde profesionálne pôsobil až do jeho zániku), napokon športovo zakotvil v Slávii Prešovská univerzita. Po skončení aktívnej kariéry sa začal venovať výchove mladých šachistov i funkcionárskej činnosti. V tejto oblasti pôsobí už niekoľko desaťročí. Ako tréner vychoval mnoho mladých šachistov. V súčasnosti pôsobí aj v šachovom krúžku VCČ ABC Prešov. Mládeži dôsledne vštepuje pravidlá fair play.

Diplom Klubu fair play SOV: IMRICH GÁL


Člen a tréner stolnotenisového klubu Dynamo Šahy, neskôr člen výboru TJ Slovan Šahy. Od roku 1992 až dodnes je predseda TJ Saag Šahy. Dlhodobo sa venuje trénovaniu žiakov, ktorých vychováva a učí láske k športu. Je aktívny člen OK A. Szokolyiho Šahy a ako dôchodca sa zapojil do projekte SOV – Vykročte za zdravím. Pre mládež v Šahách predstavuje vzor a príklad, ako možno dlhodobo a aj v dôchodkovom veku žiť športom.

2. kategória: Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play

Cena Klubu fair play SOV: JÁN GREXA

Ide o významnú osobnosť olympijského hnutia a športu, čestného člena SOV. Športový historik - univerzitný profesor, niekdajší dekan FTVŠ UK v Bratislave, sa dlhodobo veľmi významne podieľal na vzdelávaní a výchove mladých ľudí nielen ako vysokoškolský pedagóg, ale aj ako predseda najprv slovenskej rady Čs. olympijskej akadémie a v rokoch 1995 – 2008 ako predseda Slovenskej olympijskej akadémie. Od roku 2009 dodnes je podpredseda SOA. Významné je aj jeho publicistické pôsobenie. Je autorsky podpísaný pod publikáciami Naši olympionici, Dejiny telesnej kultúry, Olympijské hnutie na Slovensku, Olympizmus a olympijské hry, Olympijská abeceda, Olympijská výchova, Aké boli antické olympijské hry, Slovensko v znamení piatich kruhov, či Volejbalový velikán Bohumil Golian. Podieľal sa aj na príprave dokumentárneho filmu Slovensko olympijské – od Atén k Aténam. Za prácu na poli propagácie a šírenia olympijských myšlienok najmä v pedagogickom procese získal Ján Grexa výročné ocenenie SOV za rok 2006 - Cenu Vladimíra Černušáka. V roku 2001 mu boli udelené Bronzové kruhy SOV, v roku 2007 Strieborné kruhy SOV. V roku 2012 bol prijatý za čestného člena SOV a dostal Zlatý odznak SOV. Predtým dlho pôsobil ako člen SOV. Na zasadnutiach SOV často vystupoval s morálnym apelom. Nedávno oslávil 75. narodeniny.

3. kategória: Za príkladný čin v duchu fair play

Diplom Klubu fair play SOV: MILAN VIDA a ADAM BINDA

Na zimnom štadióne v Čani sa 18. januára 2015 konal hokejový turnaj "O pohár starostu", na ktorom sa zúčastnili rozhodcovia Milan Vida a Adam Binda. Počas zápasu došlo na zimnom štadióne k úniku oxidu uhoľnatého. Na štadióne sa vtedy nachádzalo takmer 200 ľudí. Ako prví pociťovali príznaky otravy práve rozhodcovia. Z nevysvetliteľných príčin im začalo byť nevoľno. Po hlavnom rozhodcovi skolaboval Milan Vida. Nestratil však duchaprítomnosť a keď videl, že skolabovalo viacero ľudí, zalarmoval záchranné zložky. Vtedy už bola situácia na štadióne kritická, pritom nikto z prítomných netušil, čo sa deje. Následne Milan Vida podľa inštrukcií záchranárov evakuoval všetkých prítomných účastníkov turnaja, ale aj ďalšie osoby z hokejovej haly, priľahlých šatní a priestorov. Po príchode záchranárov podrobne veliteľovi zásahu opísal celú udalosť a znovu skolaboval. Organizátori zriadili krízové centrum v blízkej telocvični, kde sa mohli záchranári postarať o intoxikovaných ľudí. Ďalší rozhodca Adam Bindu – inak študent zdravotnej školy, hoci sám pociťoval príznaky otravy oxidom uhoľnatým, pomáhal záchranárom pri poskytovaní prvej pomoci priotráveným osobám. Zasahovali desiatky zdravotníkov i hasičov. Milan Vida aj Adam Binda preukázali mimoriadnu duchaprítomnosť a svojim pričinením pomohli zachrániť a možno aj životy mnohých ľudí.

Diplom Klubu fair play SOV: VLADIMÍR BABIC

V nadnárodnej MOL lige v dueli Újpestu Budapešť so SAPA Fehérvár bol v úlohe hlavného rozhodcu Slovák Vladimír Babic. Keď kanadskému obrancovi Feherváru Devonovi Kroghovi nechtiac po páde porezal korčuľou krk jeden z jeho spoluhráčov a arbiter Babic uvidel valiacu sa krv z Kroghovej tepny, ani na sekundu nezaváhal. Stlačil mu ju, aby zabránil nadmernému krvácaniu. Hokejistu vzápätí odviezli do nemocnice, kde podstúpil úspešnú dvojhodinovú operáciu. Slovenský rozhodca si zachoval chladnú hlavu a zachránil život mladému kanadskému hokejistovi.