< sekcia Šport

ŠPORTOVÉ OPATRENIA: Na podujatiach bude od 1.10. limit 50 účastníkov

Na snímke zľava prezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslav Holeša, slovenská paralympijská reprezentantka v streľbe Veronika Vadovičová, člen výkonného výboru Slovenskej basketbalovej asociácie Daniel Jendrichovský, predseda Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš, splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera, prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Husár a generálny sekretár Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Ivan Pulkert počas brífingu SOŠV a SPV po stretnutí s predstaviteľmi športových zväzov, významných športovcov a so zástupcami štátu na tému aktuálnej situácie slovenského športu v dôsledku koronakrízy, v Bratislave 30. septembra 2020. Foto: TASR - Dano Veselský

Úrad verejného zdravotníctva SR v stredu pripustil aspoň minimálnu účasť, do limitu sa však započítavajú aj športovci či organizátori.

Bratislava 30. septembra (TASR) - Na športových podujatiach v Slovenskej republike bude od 1. októbra do odvolania maximálny limit päťdesiat účastníkov bez rozdielu vonkajšieho alebo vnútorného podujatia. Pôvodne mali byť od štvrtka zakázané všetky hromadné podujatia, s výnimkou tých, pri ktorých by organizátor dokázal zabezpečiť negatívne testy na koronavírus všetkých účastníkov nie staršie ako 12 hodín. Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) v tejto súvislosti prijal dohodu o štyroch bodoch, ktoré by chcel prerokovať s vládnymi predstaviteľmi.

Úrad verejného zdravotníctva SR v stredu pripustil aspoň minimálnu účasť, do limitu sa však započítavajú aj športovci či organizátori. Informoval o tom predseda vlády SR Igor Matovič, nový návrh ešte podlieha definitívnemu schváleniu. Pôvodný návrh pobúril športovú verejnosť, takmer všetky zväzy už v utorok zverejnili stanoviská, v ktorých nesúhlasili s navrhovanými opatreniami a upozornili na likvidačné dôsledky pre športové organizácie. V stredu sa v tejto záležitosti konali aj rokovania zástupcov zväzov s predstaviteľmi SOŠV i vlády. Pred Úradom vlády SR sa dopoludnia zišlo aj početné zhromaždenie hokejistov, na nepriaznivú situáciu prišli upozorniť zástupcovia všetkých klubov najvyššej súťaže a niektorých z nižších súťaží.Podľa pôvodného návrhu by neodštartoval nový ročník hokejovej Tipos extraligy a musela by sa prerušiť sezóna vo futbalovej Fortuna lige. Ťažko by sa zabezpečilo konanie Medzinárodný maratónu mieru v Košiciach (4. októbra), či zápasu futbalistov Slovenska s Írskom v baráži ME (8. októbra v Bratislave). Aj nové znenie opatrení však v stredu počas dňa vyvolávalo otázniky, keďže s 50 účastníkmi sa viaceré športové podujatia organizujú ťažko. Predseda vlády priblížil, že ak na športovom podujatí bude športovcov a celý realizačný tím tvoriť skupinu 50 ľudí, tak budú musieť hrať bez divákov. Na všetkých má podľa neho platiť rovnaký meter: "Zdá sa mi to v súlade so zdravým rozumom, aby sa nerobili žiadne výnimky a aby sa všetci cítili rovnako pred týmito opatreniami. Je to férový postoj ku každému."Členovia SOŠV ma svojom rokovaní odsúhlasili štyri požiadavky na vládu. Požadujú zriadiť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR permanentný krízový štáb pre šport a zabezpečiť, aby sa aj reprezentant stal súčasťou Ústredného krízového štábu. Ďalej požadujú zabezpečiť kvalitnú športovú prípravu a umožniť zriadiť karanténne stredisko v olympijskom športovom centre X-bionic v Šamoríne. Tretí bod je poskytnúť okamžitú finančnú pomoc športovým subjektom, ktoré sú už viac ako pol roka postihnuté pandémiou koronavírusu a ktorých by najnovšie opatrenia mohli zlikvidovať a žiadajú aj bezodkladne prijať kompenzačné schémy na pomoc športovým subjektom za uniknuté zisky od marca.

Podľa prezidenta SOŠV Antona Siekela stredajšie stretnutie malo mať inú agendu, ale situácia v krajine prinútila výbor riešiť úplne iné veci: "Situácia sa rýchlo mení a ja som za SOŠV prezentoval názor, že podávame ruku každému na dialóg a participáciu. Máme skúsenosti a zástupcov, aby sa pokúšali presviedčať vládne autority, že situácia v slovenskom športe je už dlhodobo neudržateľná."

Na rokovanie prizvali aj štátneho tajomníka MŠVVŠ SR Ivana Husára, ktorý uviedol, že požiadavky športovcov by sa mali riešiť v najbližšom období: "V pondelok máme stretnutie s ústredným krízovým štábom aj s pánom Siekelom. Verím, že bude priestor, aby sme požiadavky vyriešili. Toto dnešné sedenie bolo konštruktívne a pevne verím, že v najbližších dňoch prerokujeme materiály, ktoré športovci žiadajú."

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva nariadil s účinnosťou od 1. októbra do odvolania viaceré hygienické opatrenia. ŠR TASR vybrala z oficiálneho dokumentu hlavného hygienika SR Jána Mikasa prehľad opatrení týkajúcich sa športovej oblasti:

- Je zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva. Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
- zakazuje sa podávať alebo konzumovať pokrmy alebo nápoje,
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,
- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
- zákaz podávania rúk,
- pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatia, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
- v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať, alebo tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade, uvedené sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
- v prípade sedenia na hromadných podujatiach športového charakteru je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade,
- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
- podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,
- v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Na výkon športových kempov a sústredení sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti:

- každý účastník musí pri začatí podujatia predložiť organizátorovi negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hodín,
- negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín musia disponovať i osoby vystupujúce v mene organizátora,
- organizátor je povinný odoprieť účasť na podujatí akejkoľvek osobe vykazujúcej príznaky ochorenia COVID-19,
- hromadné podujatie musí prebiehať v podmienkach spoločnej izolácie účastníkov od osôb, ktoré sa na hromadnom podujatí nezúčastňujú.