Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 4. jún 2023Meniny má Lenka
< sekcia Šport

Vznikla Iniciatíva za lepší tenis, nesúhlasí so Stanovami STZ

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Iniciatíva žiada, aby sa v Stanovách STZ viac prihliadalo na to, že tenis je individuálny šport.

Bratislava 28. marca (TASR) - Predseda Bratislavského tenisového zväzu (BTZ) Peter Miklušičák predstavil Iniciatívu za lepší tenis. Podnetom k jej vzniku bola nespokojnosť s navrhovanými Stanovami Slovenského tenisového zväzu (STZ), ktoré bude 22. apríla schvaľovať Rada STZ. Iniciatívu podporili viacerí súčasní i bývalí reprezentanti - Kristína Kučová, Igor Zelenay, Martin Kližan či Michal Mertiňák. Vedenie STZ je naďalej presvedčené, že celý proces prípravy nových Stanov prebiehal a prebieha transparentným a demokratickým spôsobom.

"Nie sme stotožnení so zmenou Stanov STZ. Neboli zohľadnené viaceré naše pripomienky, preto sme sa rozhodli založiť Iniciatívu za lepší tenis. Členmi petičného výboru sú okrem aktívnych i bývalých hráčov aj uznávaný tenisový tréner Vladimír Pláteník a Samuel Piasecký, ktorý sa okrem športovej gymnastiky venoval aj plážovému tenisu," uviedol Miklušičák.

Šéf BTZ tvrdí, že je snaha o zasahovanie do vnútorných záležitostí Regionálnych tenisových zväzov (RTZ), ktoré sú samostatné občianske združenia s právnou subjektivitou, pod hrozbou vylúčenia alebo pozastavenia ich členstva v STZ. "Prekáža nám aj snaha o nedemokratické prerozdelenie moci v rámci organizácie, popierajúce rozdelenie medzi zákonodarné, výkonné a kontrolné orgány. Nepáči sa nám ani oklieštenie právomoci najvyššieho orgánu STZ - Rady STZ - za účelom posilnenia právomoci Výkonného výboru STZ a prezidenta STZ," zdôraznil Miklušičák.

Ďalším kameňom úrazu je podľa jeho slov rozdielne nastavenie výpočtu volebného kľúča pre STZ a RTZ. "Platí dvojaký meter pri výpočte kľúča, iný pre STZ a iný pre RTZ. Nastavenie kľúča bolo účelové s cieľom posilniť postavenie niektorých tenisových klubov v RTZ. Je snaha o potlačenie a umlčanie kritických hlasov v rámci demokratickej diskusie vo vnútri tenisového hnutia pod hrozbou vylúčenia zo STZ."

Iniciatíva žiada, aby sa v Stanovách STZ viac prihliadalo na to, že tenis je individuálny šport. "Dotácie sa točia okolo družstiev. Hodnotenie tenisových klubov je na základe ich výsledkov v kolektívnych súťažiach, bez ohľadu na individuálne výsledky ich hráčov. Toto by sa malo zmeniť. Za uplynulý rok sa niektoré veci pohli dopredu, ale pre naštartovanie tenisu na Slovensku sa neurobilo až tak veľa, aj preto vznikla naša iniciatíva," zakončil Miklušičák.

Vedenie Slovenského tenisového zväzu zareagovalo na vznik Iniciatívy za lepší tenis a na jej pripomienky k navrhovaným Stanovám STZ. TASR prináša stanovisko STZ v plnom znení bez redakčných úprav:

"Na poslednom zasadnutí 9. apríla 2022 Rada Slovenského tenisového zväzu uložila novozvolenému Výkonnému výboru pripraviť nové znenie Stanov na najbližšie zasadnutie Rady, ktoré bude 22. apríla 2023. Cieľom bolo odstrániť nejednoznačnosť niektorých ustanovení a zosúladiť Stanovy STZ so Zákonom o športe. Výkonný výbor vytvoril Legislatívnu komisiu zloženú zo zástupcov všetkých štyroch regiónov STZ a prezidenta zväzu Miloslava Mečířa. Poveril ju prípravou návrhu nových stanov STZ. Po viac ako šesťmesačnej práci Legislatívna komisia STZ predložila návrh nových stanov na rokovanie výkonného výboru 15. februára 2023.

Hlavnou zmenou nového návrhu Stanov STZ je zásada, že počet hlasov jednotlivých klubov na regionálnych valných zhromaždeniach sa bude odvíjať aj od počtu hráčov, počtu družstiev, kvality hráčov a kvality družstiev, ktoré každý klub má. Tieto parametre najlepšie odzrkadľujú reálnu prácu klubov v slovenskom tenise. Čím lepšie klub pracuje, tým viac hlasov bude mať. Výkonný výbor STZ navrhované znenie nových Stanov STZ 15. februára 2023 schválil v pomere hlasov: ZA: 10 hlasov, PROTI: 2 hlasy, ZDRŽAL SA: 1 hlas. Nový návrh Stanov bol po schválení výkonným výborom zaslaný všetkým 217 registrovaným klubom STZ a zverejnený na webovej stránke zväzu. Do dnešného dňa prišli pripomienky od jedného klubu, ktoré boli zodpovedané. Nový návrh Stanov STZ bol už odprezentovaný aj na Valných zhromaždeniach Stredoslovenského a Západoslovenského tenisového zväzu. Tento týždeň bude odprezentovaný na Valných zhromaždeniach Bratislavského aj Východoslovenského tenisového zväzu.

Sme presvedčení, že celý proces prípravy nových Stanov STZ prebiehal a prebieha transparentným a demokratickým spôsobom. Nerozumieme výhradám signatárov petície, ktorí buď nemajú dobré informácie alebo nechcú rešpektovať výsledky demokratických volieb do orgánov STZ, demokratický proces prípravy a prijímania Stanov STZ.