< sekcia Šport

Žilina chce reformovať systém podpory športovej činnosti

Na snímke futbalový hráči Žiliny 16. Februára 2020, archívne foto. Foto: TASR- Erika Ďurčová

Nová koncepcia rozvoja športu a financovanie, bez ktorého sa nemôže šport rozvíjať sú potrebné, zhodnotil žilinský primátor Peter Fiabáne.

Žilina 23. mája (TASR) – Mesto Žilina pripravuje reformu systému podpory športovej činnosti jednotlivcov a klubov. Cieľom je nanovo definovať smerovanie športu v meste v oblasti športových grantov, dotácií a v podpore vrcholového športu. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Systém je založený na štyroch pilieroch, ktoré pokrývajú celú agendu športovej činnosti. "Pomenovali sme niekoľko oblastí, ktoré by sme chceli v športe v Žiline zmeniť v rámci volebného obdobia. Očakávania športovej verejnosti sú, prirodzene, veľké, keďže šport je celosvetový fenomén. Potrebné sú infraštruktúra, nová koncepcia rozvoja športu a financovanie, bez ktorého sa nemôže šport rozvíjať," zhodnotil žilinský primátor Peter Fiabáne.

Prvým pilierom sú športové dotácie. Určený je najmä pre športové kluby s podporou mládežníckeho športu. Druhý pilier budú tvoriť športové granty na podporu projektov a podujatí v oblasti športu. Tretí pilier je zameraný na podporu vrcholového športu. Štvrtý pilier je fondom na podporu športu, ktorý je vytvorený z nevyčerpaných prostriedkov v prvom až treťom pilieri a príspevkov sponzorov. "Plynule sme nadviazali na všetky pozitívne skúsenosti, ktoré máme so súčasným systémom podpory športu. Navrhovaný nový model financovania zároveň dáva mestským poslancom možnosť rozhodnúť, koľko financií bude alokovaných v jednotlivých pilieroch. Našou ambíciou však je, aby sme peniaze každým rokom zvyšovali. Aby bol šport financovaný primerane," vysvetlil primátor.

Doplnil, že po splnení podmienok sa bude môcť športová organizácia uchádzať o podporu v každom z pilierov. Výšky financovania pre jednotlivé piliere budú v každom roku upravovať podľa finančnej situácie mesta. Navrhovaný systém však nepokrýva budovanie športovej infraštruktúry vo vlastníctve mesta.