Quantcast
< sekcia

Ars Šafarikiana 2019 ponúka zdokonalenie sa v tvorivom písaní

Ilustračné foto Foto: Teraz.sk

Interaktívna dielňa je hneď v prvý deň, a to s prozaičkou a výtvarníčkou Monikou Kompaníkovou. Tento model mal premiéru vlani a pozdával sa autorom aj študentom, preto sa k nemu vrátili aj tento rok.

Košice 1. júla (TASR) – Týždeň tvorivého písania sa v pondelok začal na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach. Ide o súčasť šiesteho ročníka celoslovenskej súťaže v autorskej tvorbe vysokoškolákov Ars Šafarikiana 2019.

"Na týždni tvorivého písania a ďalších aktivít spojených s tvorivosťou sa tento rok zúčastní deväť študentov z rôznych slovenských vysokých škôl vrátane domácej univerzity," informovala o tom vedúca organizačného tímu a literárna vedkyňa Markéta Andričíková z domácej katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie. Účastníkov vybrali zo záujemcov, ktorí poslali organizátorom svoje autorské básnické, prozaické a publicistické texty.

"Podujatie vychádza z overených základov zameraných na literatúru a činnosti spojené s literárnou tvorbou, ako besedy s autormi, tvorivé dielne alebo rozbory tvorby účastníkov, ale prináša aj nové prístupy k tvorbe a tvorivej činnosti. Renomovaní básnici a prozaici budú na Ars Šafarikiane prítomní nielen ako hostia besied, ale aj ako súčasť tvorivých dielní," priblížila Andričíková.

Interaktívna dielňa je hneď v prvý deň, a to s prozaičkou a výtvarníčkou Monikou Kompaníkovou. Tento model mal premiéru vlani a pozdával sa autorom aj študentom, preto sa k nemu vrátili aj tento rok.

Organizátori sa usilovali prispôsobiť program aj záujmom účastníkov, ktorí popri literatúre inklinujú k výtvarnému umeniu, filmu, fotografii, publicistike alebo filozofii. Podľa Andričíkovej k literárnemu dielu vedú rôzne cesty a nie všetky musia byť striktne literárne, preto bude tohtoročná Ars Šafarikiana intermediálna.

"Pokúsime sa s účastníkmi vytvoriť napríklad fotointerpretácie poézie či 'preložiť' krátky film do iného žánru. Ponúkneme prezentácie o umeleckom preklade, hybridných publicisticko-literárnych žánroch, a dokonca aj o digitálnych hrách. Nebudú chýbať ani overené aktivity – besedy, dielne tvorivého písania a analýza tvorby účastníkov zaslanej pred podujatím a tiež vytvorenej počas celého týždňa," zhrnula program vedúca organizačného tímu súťaže.

Filozofická fakulta informovala o tom, že aktivity programu sa konajú v budove Minerva na Moyzesovej 9.