< sekcia

ASZŠ SR žiada zachovanie študijného odboru praktická sestra

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Podľa ich názoru neexistoval žiaden dôvod realizovať takýto krok v zrýchlenom konaní v čase pandémie nového koronavírusu a v období akútneho nedostatku ošetrovateľského personálu.

Bratislava 22. decembra (TASR) – Asociácia stredných zdravotníckych škôl (ASZŠ) SR chce zachovanie študijného odboru praktická sestra. Zároveň nesúhlasí s premenovaním tohto povolania na povolanie zdravotnícky asistent. Tri desiatky riaditeľov slovenských stredných zdravotníckych škôl (SZŠ) to uviedli v otvorenom liste, ktorý zaslali prezidentke Zuzane Čaputovej, ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu (OĽANO), poslancom Národnej rady (NR) SR a ďalším. TASR o tom v utorok informoval prezident asociácie Miroslav Sekula.

Asociácia zároveň žiada premenovať názov tohto ošetrovateľského povolania a zachovať rozsah kompetencií pre absolventov SZŠ. Rovnako požaduje vypracovať efektívnu koncepciu vzdelávania ošetrovateľského personálu za účasti zástupcov vzdelávacích inštitúcií i poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Riaditelia poukázali na to, že legislatívne došlo k premenovaniu novelou úplne iného zákona, a to zákona o zdravotných poisťovniach, navyše bez odbornej diskusie a bez pripomienkového konania.

Podľa ich názoru neexistoval žiaden dôvod realizovať takýto krok v zrýchlenom konaní v čase pandémie nového koronavírusu a v období akútneho nedostatku ošetrovateľského personálu. Tvrdia, že sa odignorovalo to, že po zavedení študijného odboru praktická sestra stúpol záujem o štúdium v dominantnom odbore na SZŠ o 40 percent a zároveň to odštartovalo pozitívne trendy vo vzdelávaní.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR podľa názoru asociácie zavádza odbornú i laickú verejnosť tvrdením, že tento krok bol vynútený vzhľadom na výhrady Európskej komisie voči názvu tohto povolania. Rovnako podľa nej zavádza aj tým, že tento krok neohrozí záujem o štúdium na SZŠ v ich dominantnom študijnom odbore, keďže už v súčasnosti podľa tvrdení asociácie žiaci signalizujú tendenciu prerušiť svoje vzdelávanie, lebo neveria v pôvodný status spojený s názvom praktická sestra.

"Uvedený krok vnímame ako prejav nekoncepčného riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve s jednoznačným predpokladom ďalšieho prehĺbenia nedostatku ošetrovateľského personálu na Slovensku. Naše školy dlhodobo patria medzi najkvalitnejšie odborné školy v SR a sú schopné plnohodnotne pripraviť budúcich zdravotníckych pracovníkov v rozsahu štátneho vzdelávacieho programu praktická sestra," uvádzajú riaditelia v otvorenom liste.

Dodali, že absolventi SZŠ sú spôsobilí bezprostredne po maturitnej skúške nastúpiť k lôžku chorého alebo pracovať v ambulantnej či sociálnej starostlivosti aj bez toho, aby museli  pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.

Hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová v reakcii pre TASR uviedla, že podľa odôvodneného stanoviska Európskej komisie (EK) nový názov zdravotníckeho povolania praktická sestra mohol spôsobovať v praxi aplikačné nejasnosti. "Názvy zdravotníckych povolaní - sestry zodpovednej za všeobecnú starostlivosť a praktickej sestry - sú veľmi podobné a môžu podľa EK spôsobovať nejasnosti, a to najmä v súvislosti s cezhraničným poskytovaním služieb," doplnila.

Rezort zdravotníctva nesúhlasí s názorom, že zmenou názvu sa zníži záujem o toto zdravotnícke povolanie. Takéto tvrdenie považuje za neobjektívne. "Zdravotnícke študijné odbory sú aktivované na 30 SZŠ, kde sa okrem momentálne etablovaného študijného odboru praktická sestra vzdelávajú študenti aj v iných zdravotníckych študijných odboroch, ako napríklad farmaceutický laborant, zdravotnícky laborant, asistent výživy, zubný asistent, zubný technik, masér, sanitár či očný optik, o ktoré je tiež v posledných rokoch zvýšený záujem zo strany žiakov a ich rodičov," komentovala.

V období rokov 2018 až 2020 sa z dôvodu premenovania zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru podľa rezortu zdravotníctva zároveň v praxi stratil jeden dôležitý člen tímu v starostlivosti o pacienta. "Zmenou názvu profesie tak dôjde k prehľadnejšiemu usporiadaniu zdravotníckych pracovníkov v systéme a nedôjde k zameniteľnosti povolaní," uzavrela.