Quantcast
< sekcia

Doba platnosti zbrojnej licencie by sa mohla obmedziť na päť rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Medzi zbrane kategórie A – zakázané zbrane - by sa mali zaradiť ďalšie druhy zbraní, ktoré sú v súčasnosti v nižších kategóriách.

Bratislava 19. októbra (TASR) - Doba platnosti zbrojnej licencie by sa mohla obmedziť na päť rokov, dosiaľ nebola určená. Zbrojný preukaz by mal naďalej platiť desať rokov, pričom raz za päť rokov by sa mala preverovať bezúhonnosť a spoľahlivosť držiteľa zbrojného preukazu a podmienka pobytu na území SR. Zmeny by mohli nastať aj pri kategóriách zbraní. Vyplýva to z novely zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorú v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

"Cieľom návrhu zákona je dosiahnutie rovnováhy medzi záväzkom zabezpečiť určitú slobodu pohybu niektorých strelných zbraní a ich hlavných častí v rámci Európskej únie na jednej strane a potrebou kontrolovať túto slobodu primeranými bezpečnostnými zárukami na druhej strane," vysvetlili predkladatelia. Zamedziť má zneužívaniu strelných zbraní na trestnú činnosť súvisiacu najmä s teroristickými útokmi. Ďalšie navrhované zmeny v zákone si vyžiadala aplikačná prax.

Medzi zbrane kategórie A – zakázané zbrane - by sa mali zaradiť ďalšie druhy zbraní, ktoré sú v súčasnosti v nižších kategóriách. "Ide o zbrane, ktoré sú podľa smernice najnebezpečnejšie a je u nich najväčšia pravdepodobnosť zneužitia na trestnú činnosť, najmä teroristické útoky. Ide napríklad o zbrane so zásobníkmi s veľkou kapacitou, teda na desať, respektíve 20 nábojov," približuje materiál.

Navrhuje sa tiež ponechanie zbraní kategórie A, B a C, ktoré boli upravené na zbrane kategórie D v ich pôvodných kategóriách z dôvodu, že tieto zbrane boli jednoduchou úpravou opätovne sfunkčnené a boli použité pri teroristických činoch.

V rámci podnikateľského prostredia by sa mohla zaviesť elektronizácia. Vzniknúť by mal preto on-line prístup do informačného systému zbraní, streliva a strelníc Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorý zaznamenáva všetky informácie týkajúce sa strelných zbraní a ich držiteľov, potrebných na ich evidenciu.

Vzhľadom na problematiku úprav niektorých druhov zbraní kategórie D na zbrane vyššej kategórie ministerstvo vnútra navrhlo, aby podliehali osobitnému režimu, ktorý ovplyvní postup pri prevode zbrane, prenajímaní, dovoze alebo vývoze zbrane a ich držitelia tiež budú povinní tieto zbrane zaevidovať.

Zákon by mohol nadobudnúť účinnosť 1. novembra, okrem novozavedenej povinnosti prepravcu zbraní vybaviť vozidlo zariadením, ktoré by umožnilo jeho nepretržité sledovanie, kde sa navrhuje nadobudnutie účinnosti 1. júla 2022.