< sekcia

EÚ sa blíži k hranici pre alternatívne zdroje energie v roku 2020

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Zatiaľ čo EÚ je ako celok na dobrej ceste k splneniu stanovených cieľov do roku 2020, viaceré členské štáty, vrátane Slovenska, budú musieť vyvinúť ďalšie úsilie na splnenie svojich povinností.

Brusel 5. marca (TASR) - Európska únia je na dobrej ceste k splneniu cieľov o podiele obnoviteľných zdrojov pri spotrebe energie do roku 2020, niektoré členské štáty však musia vyvinúť viac úsilia na splnenie svojich povinností. Uvádza sa to v najnovšom prieskume Eurostatu, štatistického úradu EÚ.

Únia má za cieľ dosiahnuť 20-percentný podiel svojej hrubej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov už do roku 2020. Tento cieľ bol rozdelený medzi členské štáty EÚ prostredníctvom národných akčných plánov.

Eurostat naznačil, že podiel obnoviteľných energií na hrubej spotrebe energie bol v roku 2017 v EÚ na úrovni 17,5 %. V roku 2004 bol tento podiel len 8,5-percentný.

Zatiaľ čo EÚ je ako celok na dobrej ceste k splneniu stanovených cieľov do roku 2020, viaceré členské štáty, vrátane Slovenska, budú musieť vyvinúť ďalšie úsilie na splnenie svojich povinností. Ide o dva hlavné ciele - celkový podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej spotrebe energie a podiel energie z obnoviteľných zdrojov v doprave.

V roku 2017 medzi členmi EÚ najvyšší podiel energie z obnoviteľných zdrojov v hrubom odbere energie malo Švédsko (54,5 %), potom Fínsko (41 %), Lotyšsko (39 %), Dánsko (35,8 %) a Rakúsko (32,6 %). Na druhom konci rebríčka sa ocitlo Luxembursko (6,4 %), Holandsko (6,6 %), Malta (7,2 %), Belgicko (9,1 %), Cyprus (9,9 %) a Spojené kráľovstvo (10,2 %). Slovensko bolo na deviatom najhoršom mieste (okolo 11 %).

Jedenásť členských štátov už predstihlo svoj národný cieľ pre rok 2020 - najviac sa darilo Chorvátom, Švédom, Dánom a Estóncom, ale cieľ prekročili aj Fíni, Litovčania, Rumuni, Bulhari, Česi či Maďari. Najviac "domácich úloh" musia urobiť vo Francúzsku, Holandsku a Írsku.

Čo sa týka podielu energie z obnoviteľných zdrojov v oblasti dopravy, stanovený 10-percentný cieľ do roku 2020 najvyššie prekročilo Švédsko a Fínsko, k cieľovej hranici sa priblížilo Rakúsko a Francúzsko, ostatné členské krajiny zaostávajú. Do najhoršej skupiny deviatich krajín s menším ako päťpercentným podielom patrí aj Slovensko (šiesta priečka od konca). Najhoršie sú Estónsko, Chorvátsko a Grécko.

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov je rozdelený do troch zložiek - podiel na výrobe elektriny, podiel na vykurovaní a chladení a podiel na doprave.

V roku 2017 výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov tvorila viac ako jednu štvrtinu (30,7 %) z celkovej spotreby elektrickej energie v EÚ. A po prvýkrát sa veterné elektrárne stali najdôležitejším alternatívnym zdrojom pri výrobe elektrickej energie, na druhom mieste sú hydroelektrárne.

Eurostat naznačil, že nárast elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov v období 2007 až 2017 odráža rozšírenie troch obnoviteľných zdrojov energie v celej EÚ - veternej energie, solárnej energie a biopalív (vrátane obnoviteľných odpadov). Kým vlani množstvo elektriny vyrobenej vodnými elektrárňami kopírovalo stav podobný spred desaťročia, badateľne narástlo množstvo elektrickej energie vyrobenej slnečnými kolektormi (nárast o 31,6 % voči roku 2007) a veternými turbínami (nárast o 3,5 %).

Medzi členskými štátmi EÚ sú však veľké rozdiely. Kým v Rakúsku (72,2 %), Švédsku (65,9 %) a Dánsku (60,4 %) sa vlani tri pätiny spotrebovanej elektriny vyrábali z obnoviteľných zdrojov a viac ako polovicu vyrobenej elektriny takto získali v Portugalsku (54,2 %) a Lotyšsku (54,4 %), na Cypre, v Maďarsku, Luxembursku a na Malte bol podiel elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov pod 10 percent.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)