Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 27. máj 2024Meniny má Iveta
< sekcia

Európsky parlament sa zaoberá demografickým poklesom v EÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Nové výzvy pre obyvateľstvo predstavujú aj nové výzvy digitalizácie pracovných miest, do čoho bude EÚ investovať značné finančné prostriedky.

Brusel 19. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Bruseli hlasovali o správe rumunského poslanca Daniela Budu, ktorá vyzýva na dohodu na úrovni EÚ o demografických údajoch s cieľom zvrátiť demografické trendy v regiónoch EÚ pomocou nástrojov politiky súdržnosti.

Depopulácia a starnutie obyvateľstva sú problémy, ktoré treba riešiť nielen na národnej, ale aj celoeurópskej úrovni, uviedli v tejto súvislosti slovenské europoslankyne Miriam Lexmann (KDH) a Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá).

Lexmann konštatovala, že riešiť túto krízu je už dosť neskoro a upozornila, že na Slovensku sú návrhy na vznik Rady pre rodinnú politiku a demografický rast. Nedávno vyšla prognóza Inštitútu finančnej politiky, podľa ktorej Slovensko bude mať zo všetkých krajín EÚ najvyššie verejné výdavky pre oblasť starostlivosti o dôchodcov. Podľa nej túto krízu treba rozložiť do dvoch úrovní - pokles pôrodnosti a odliv vidieckeho obyvateľstva do miest či z chudobnejších krajín do tých bohatších.

Na zvrátenie poklesu pôrodnosti treba opatrenia, ktoré podporujú rodinnú politiku - skĺbenie pracovného života s rodinným, lepšia infraštruktúra starostlivosti o deti a tiež lepšia starostlivosť o závislých členov rodiny. "Takáto infraštruktúra je nevyhnutná na to, aby sa podarilo zvrátiť súčasný pokles populácie," uviedla Lexmann.

Slovensko podľa nej trpí veľkým odlivom mladých ľudí, odborníkov ale aj podnikateľov a živnostníkov, ktorí si našli uplatnenie v zahraničí. Prieskumy naznačujú, že dôvody tohto stavu nie sú vždy iba o vyššom ohodnotení práce v cudzine, ale aj o tom, že doma im chýba systém, ktorý by im umožnil pokojne vykonávať ich činnosť, napríklad nedostatočný prístup k technológiám.

Lexmann pripomenula, že plán obnovy po koronakríze i rozpočet EÚ cez štrukturálne sociálne a kohézne fondy môžu poslúžiť na vytvorenie infraštruktúry, ktorá občanov podporí v tom, aby mali deti a aby mladí ľudia neodchádzali do zahraničia. EP úzko sleduje demografickú politiku Európskej komisie a vyzýva ju, aby predložila aktuálne dáta a štúdie o demografickom poklese. Tie umožnia prísť s cielenými riešeniami pre jednotlivé regióny krajín, členské štáty a EÚ ako takú.

Poslankyňa Ďuriš Nicholsonová uviedla, že ako šéfka Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci sa s touto témou stretáva na dennej báze."Tie prognózy sú katastrofálne. Hovoria, že do roku 2070 až 60 percent európskej populácie bude vo veku nad 65 rokov a okolo 13 percent nad 85 rokov," povedala. Situácia sa rôzni od regiónu k regiónu, lebo v niektorých nie sú investície ani dobudovaná infraštruktúra, čo vedie k masovému odchodu mladých ľudí.

"Je preto dôležité pomenovať hlavné problémy a najviac dostupných zdrojov investovať tam, kde ich najviac treba, do zaostalých regiónov. Aby sme vybudovali infraštruktúru, prilákali investície a vytvorili pracovné miesta. To udrží mladých ľudí v regiónoch dostatočne na to, aby si tam zakladali rodiny," konštatovala Ďuriš Nicholsonová.

Podľa nej sa viac treba venovať aj téme aktívneho starnutia, kde Slovensko zaostáva. Nové výzvy pre obyvateľstvo predstavujú aj nové výzvy digitalizácie pracovných miest, do čoho bude EÚ investovať značné finančné prostriedky. Tu vidí možnosť získať cez národný plán obnovy a sedemročný rozpočet EÚ potrebné zdroje na investície do ľudí, aby boli lepšie pripravení na nadchádzajúce zmeny.

"Osobitnou kategóriou sú sociálne služby, ktoré na Slovensku musia prejsť veľkou reformou. Treba ísť cestou podpory terénnych sociálnych služieb, aby starí ľudia odkázaní na sociálnu pomoc mohli žiť vo svojom prostredí a mali kvalitnejší život," povedala Ďuriš Nicholsonová.