< sekcia

Na Železnej studničke odstraňujú zvyšky nedávno zhorenej budovy

Na archívne snímke požiar opustenej budovy nad Železnou studničkou v bratislavskom lesoparku. Foto: TASR - HaZZ

Mestské lesy evidujú na území, ktoré spravujú, viacero nepoužívaných a chátrajúcich stavieb. Väčšina z nich sa nachádza na Železnej studničke, niektoré hlboko v lese.

Bratislava 19. októbra (TASR) – Na Železnej studničke v bratislavskom lesoparku odstraňujú zvyšky nedávno zhorenej budovy. Ide o jednu z budov v areáli, ktoré v minulosti slúžili ako školiace stredisko civilnej ochrany (CO). V súčasnosti ho spravuje Ministerstvo vnútra (MV) SR. Mestské lesy v Bratislave promptnú reakciu rezortu vítajú. Z lesoparku tak zmizne ďalších 150 ton ruín.

"Bezprostredne po zhorení zdevastovanej budovy sme mali stretnutie na ministerstve vnútra. Sme radi, že promptne vyšli v ústrety našej požiadavke na odstránenie zvyškov stavby s ohľadom na rekreačný charakter lokality," konštatuje na sociálnej sieti mestská organizácia. Sutina by mala byť odvezená do piatka (22. 10.), zostať by mala len spodná betónová platňa.

Voľakedajšie školiace stredisko prevzalo ministerstvo do správy v roku 2004 od Úradu civilnej ochrany MV SR, keďže bolo nevyužívané. V roku 2013 ho v súvislosti s reorganizáciou miestnej štátnej správy prevzalo do ekonomického zabezpečenia Centrum podpory Bratislava spadajúce pod rezort vnútra. Nehnuteľnosti správca v súčasnosti už nevyužíva, snahy o predaj majetku boli neúspešné.

"Správca sa už dlhé obdobie snaží tento objekt postupom podľa zákona o správe majetku štátu predať, avšak bezvýsledne," uviedla pre TASR hovorkyňa MV SR Petra Friese. Posledný znalecký posudok v súvislosti so snahou o predaj bol vypracovaný v roku 2019. Následne prebehlo ponukové konanie a elektronická aukcia, ktorá však bola neúspešná.

Ministerstvo pred časom vo veci prevodu vlastníctva tohto nehnuteľného majetku štátu oslovili Mestské lesy v Bratislave. Tie plánujú nehnuteľnosti využívať na verejnoprospešné služby. "Po vyhotovení znaleckého posudku určujúceho cenu nehnuteľnosti bude Centrum podpory Bratislava postupovať podľa zákona o správe majetku štátu v platnom znení," poznamenala Friese. V prípade mestskej organizácie by išlo o priamy predaj, v prípade neúspechu by ministerstvo pokračovalo ponukovým konaním, prípadne elektronickou aukciou.

Ministerstvo vnútra má na Železnej studničke okrem toho v správe aj ďalšiu nehnuteľnosť, a to CO kryt na pozemku zapísanom na liste vlastníctva v prospech hlavného mesta. Aj oň prejavila mestská organizácia záujem. V tomto prípade však rezort vnútra podotýka, že objekt je udržiavaný a využívaný odborom krízového riadenia Okresného úradu Bratislava. "CO kryt rezort vnútra využíva a nie je preň prebytočným nehnuteľným majetkom," doplnila Friese.

Mestské lesy evidujú na území, ktoré spravujú, viacero nepoužívaných a chátrajúcich stavieb. Väčšina z nich sa nachádza na Železnej studničke, niektoré hlboko v lese. Podľa mestskej organizácie predstavujú riziko aj v podobe výstavby, chce ich preto získať do svojej správy, asanovať a preklasifikovať na zelenú plochu. Niektoré by mohli slúžiť ako zázemie na údržbu lesoparku.

Najviac objektov vlastnia Lesy SR, ktoré už v minulosti dali niektoré z objektov do prenájmu súkromným subjektom. Lesy SR zatiaľ na otázky TASR nereagovali.