< sekcia

Náčelník Generálneho štábu OS SR rokoval v Bruseli o bezpečnosti

Na archívnej snímke náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Počas diskusie k téme nástrojov EÚ pre rýchlu reakciu sa generáli zaoberali možnosťami rozšírenia vojenskej pripravenosti EÚ urýchlene reagovať na možné krízy rýchlo nasaditeľnými silami Únie.

Brusel/Bratislava 26. októbra (TASR) - Náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky generál Daniel Zmeko sa spolu so svojimi rezortnými kolegami z členských štátov EÚ zúčastnil na zasadnutí Vojenského výboru EÚ (EUMC) v Bruseli.

TASR o tom informoval v utorok hovorca Ozbrojených síl (OS) Slovenskej republiky Štefan Zemanovič s tým, že súčasťou stretnutia generálov bolo aj pripomenutie si 20. výročia založenia EUMC.

Na úvod dvojdňového zasadnutia, ktoré sa začalo v pondelok, vystúpil vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell k problematike konceptu nového obranného systému EÚ s názvom Strategický kompas EÚ. Zdôraznil pritom, že cieľom tohto dokumentu je poskytnúť politické usmernenie pre úroveň ambícií Európskej únie, vrátane oblasti bezpečnosti a obrany.

Náčelníci generálnych štábov sa zhodli, že vojenské vstupy a odporúčania budú dôležité najmä po predložení prvého návrhu dokumentu Strategického kompasu.

"V oblasti krízového manažmentu je potrebné uplatňovať robustné a flexibilné mandáty misií a operácií EÚ, ich vybavenia a personálneho obsadenia a potrebujeme prediktívne plánovať s cieľom zabezpečiť adekvátnu operačnú pripravenosť," povedal v rámci svojho vystúpenia generál Zmeko.

Počas diskusie k téme nástrojov EÚ pre rýchlu reakciu sa generáli zaoberali možnosťami rozšírenia vojenskej pripravenosti EÚ urýchlene reagovať na možné krízy rýchlo nasaditeľnými silami Únie.

V tejto súvislosti generál Zmeko podporil prebiehajúcu revíziu konceptu bojových skupín EÚ a nástrojov rýchlej reakcie, ktoré by boli schopné v krátkom čase reagovať na všetky scenáre a zaistiť stabilitu v záujmových oblastiach Európskej únie, priblížili OS SR.

Výbor sa tiež venoval otázkam naplňovania jednotlivých mandátov operácií a zabezpečenia koordinácie s ďalšími nástrojmi EÚ v oblasti spoločnej obrannej a bezpečnostnej politiky vrátane využitia finančných zdrojov z Európskeho mierového nástroja.

Generáli zároveň zdôraznili rastúci vplyv klimatických zmien na mier a bezpečnosť vrátane výziev súvisiacich s energetickými rizikami a udržateľnosťou zdrojov. Zdôraznili potrebu prehĺbenia dialógu a spolupráce s NATO pri implementácii potrebných opatrení a zachovania operačných spôsobilostí v tejto oblasti, uviedli OS SR.