< sekcia

Nádrž Ružín sa sfarbila do zelena, podľa OZ za to môže znečisťovanie

Ilustračné foto. Foto: Kristína Harmaňošová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva zaevidoval premnožené cyanobaktérie prvýkrát vlani v lete.

Košice 15. septembra (TASR) – Vodná nádrž Ružín v okrese Košice-okolie je zelenšia ako inokedy. Ako pre TASR povedal predseda občianskeho združenia (OZ) Ružínska priehrada Jozef Kojecký, doposiaľ je to najhorší stav. Podľa neho sú za neprirodzeným sfarbením premnožené sinice, čo je dôsledkom znečisťovania vody. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) zaevidoval premnožené cyanobaktérie prvýkrát vlani v lete. Voda v súčasnosti nevyhovuje hygienickým požiadavkám, zo zdravotných dôvodov je zakázané sa v nej kúpať.

Ružín je po celej dĺžke 12 kilometrov kompletne zelený. Táto situácia sa zrejme bude zhoršovať aj v ďalších rokoch. Prejavuje sa to najmä v lete,“ povedal predseda OZ. Podľa jeho slov sa tento stav stupňuje niekoľko rokov a môže za to viacero faktorov. Napríklad znečisťovanie spôsobené absenciou kanalizácií v rómskych osadách či nesprávne fungovanie čistiarní odpadových vôd (ČOV). „Nie je dodržaná čistota prítokov Hornádu a Hnilca. Nachádza sa tam vysoký obsah fosfátov. ČOV ich nezachytávajú a spolu s kyslíkom sú živnou pôdou pre vytváranie siníc,“ tvrdí Kojecký.

Podľa neho správne nefunguje ani ČOV v katastri obce Granč-Petrovce v okrese Levoča. Ako uviedol, prepad z nej je hnedočierny a mimoriadne páchnuci. „To je akoby vypúšťanie žumpy rovno do potoka Branisko, ktorý je prítokom do Hornádu, a ten ústi do Ružína. Sú tam zvedené dažďové vody, a keď prídu prívalové dažde, akoby ju prepláchlo a všetko sa dostáva do potoka,“ povedal s tým, že podal aj podnet na Inšpektorát životného prostredia v Košiciach.

Prevádzkovateľom uvedenej ČOV je Národná diaľničná spoločnosť (NDS) - SSÚD Beharovce. Potvrdila, že k vyplavovaniu tmavej vody, čo zachytáva aj video zverejnené na sociálnej sieti, dochádza pri veľmi silných dažďoch. „Ubezpečujeme však, že vypúšťaný obsah je v poriadku a do vôd sa nedostávajú žiadne nebezpečné látky. Pravidelne sa totiž realizujú odbery vzoriek z prítoku aj odtoku z ČOV a vzorky sú testované v skúšobnom laboratóriu akreditovanom na výkon chemických, fyzikálno-chemických, mikrobiologických, molekulárno-biologických, biologických a ekotoxikologických skúšok,“ povedala pre TASR za NDS Eva Žgravčáková. Podľa nej pri najbližších dažďoch skontrolujú stav prítoku a odtoku vody a navrhnú prípadné riešenie.

Kúpanie sa v Ružíne hygienici prvýkrát zakázali pre premnožené sinice vlani v lete. V tejto sezóne bol vhodný na kúpanie do 25. augusta. „Na základe laboratórnych analýz vzoriek vôd bolo zistené, že počet cyanobaktérií prekročil limitnú hodnotu stanovenú príslušnou vyhláškou,“ uvádza Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach na svojej webovej stránke. Sinice môžu u ľudí vyvolávať alergické reakcie, ako sú dýchacie problémy, kožné vyrážky a zápaly očných spojiviek. Po prehltnutí vody so sinicovými vodnými jedmi sa môžu prejaviť ich toxické účinky nevoľnosťou, bolesťami hlavy, kŕčmi svalstva. „Pri konzumácii takejto vody by mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu zdravia kúpajúceho sa návštevníka,“ uvádza RÚVZ.