Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 2. marec 2024Meniny má Anežka
< sekcia

Nová etická komisia RTVS má viac chrániť nezávislosť tvorby

Na archívnej snímke nápis na budove RTVS v Mlynskej doline. Foto: TASR – Michal Svítok

Ak komisia zistí porušenie novinárskych a etických noriem, oboznámi so svojím stanoviskom generálneho riaditeľa s návrhom opatrení.

Bratislava 1. marca (TASR) – Od júla by mal v štruktúrach RTVS pôsobiť nový orgán dohľadu. Novokreovaná etická komisia má prijímať stanoviská nielen k sporným aspektom programov RTVS, ale i k sporným rozhodnutiam manažmentu týkajúcich sa programového obsahu. V prípade zistení o porušení etických a právnych noriem novinárskej práce, vrátane zásahov do nezávislosti tvorby, bude tiež posudzovať, či generálny riaditeľ a Rada RTVS prijali dostatočné kroky na nápravu stavu. Návrh novely zákona o RTVS predložil na najbližšie rokovanie Národnej rady SR predseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá Kristián Čekovský (OĽANO).

"Hlavným cieľom novely je chrániť slobodu prejavu redaktorov a ďalších zamestnancov pred vonkajšími i vnútornými tlakmi, vytvárať im optimálne pracovné podmienky potrebné pre nezávislú žurnalistiku a tvorbu programov, a tiež posilniť dôveru verejnosti v zodpovedný prístup RTVS k otázkam dodržiavania profesijnej etiky,“ uvádza v dôvodovej správe k predloženému návrhu. Netají, že návrh je i priamou reakciou na pretrvávajúcu situáciu v RTVS a odozvou na kauzy sporov medzi manažmentom RTVS a redaktormi v otázke nezávislosti a slobody tvorby.

Ak komisia zistí porušenie novinárskych a etických noriem, oboznámi so svojím stanoviskom generálneho riaditeľa s návrhom opatrení. Šéf RTVS má do siedmich dní povinnosť prijať vlastné opatrenia na nápravu nežiaduceho stavu. "Ak komisia nesúhlasí so stanoviskom alebo opatreniami prijatými generálnym riaditeľom, prípadne ich považuje za nedostatočné, obráti sa na Radu RTVS. Tá má do 15 dní oboznámiť komisiu s opatreniami, ktoré prijala a odporúčala generálnemu riaditeľovi," uvádza predkladateľ návrhu.

Ak rada v priebehu šiestich mesiacov opakovane skonštatuje, že generálny riaditeľ neprijal navrhnuté opatrenia, pristúpi ku kráteniu odmien alebo k návrhu na odvolanie.

Ak etická komisia vyhodnotí stanovisko rady ako sporné, alebo jej prijaté opatrenia za nedostatočné, informuje o tom parlamentný výbor.

Kreovanie komisie má zabezpečiť väčší priestor pre odborníkov. Komisia má mať sedem členov. Traja majú byť menovaní v rámci RTVS (generálnym riaditeľom, sekciou spravodajstva a odbormi), po jednom členovi má navrhovať verejný ochranca práv, Rada vysokých škôl, Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie, a tiež profesijná organizácia pôsobiaca v oblasti ochrany novinárskej etiky a slobody médií. Mandát člena bude šesťročný, možno ho získať aj opakovane bez obmedzenia.

Zákon má platiť od júla, prvé rokovanie komisie sa má uskutočniť v októbri.

Etická komisia už v RTVS pôsobí od jari 2018. Má desať členov, v piatich prípadoch vyplýva členstvo z pracovnej funkcie v RTVS, v piatich prípadoch ide o menovanie generálnym riaditeľom telerozhlasu. Etická komisia ako poradný orgán sa vyjadruje k činnosti a skutkom v rozhlasovom a televíznom vysielaní, skúma súlad s prijatými etickými kódexmi, ktoré sa týkajú zamestnancov a spolupracovníkov RTVS.