< sekcia

Vlani dostali krajanské projekty takmer dva milióny eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj

V oblasti vzdelávania, vedy a výskumu podporili 206 projektov v 25 štátoch vo výške 533.182,47 eura.

Bratislava 26. októbra (TASR) - Z dotačného systému Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) v roku 2020 podporili 654 krajanských projektov z 29 štátov, prerozdelili medzi ne 1.901.258 eur. Vyplýva to zo Správy za rok 2020 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí, ktorú v utorok odobrili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Najväčšia časť podpory išla na kultúrne projekty. ÚSŽZ podporil v tejto oblasti 354 projektov z 23 štátov vrátane SR vo výške 1.177.959 eur.

V oblasti vzdelávania, vedy a výskumu podporili 206 projektov v 25 štátoch vo výške 533.182,47 eura. ÚSŽZ zároveň informoval, že v edukačnej oblasti vynaložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na vládne štipendiá, učiteľov a lektorov a vzdelávacie podujatia pre krajanov 3.043.483 eur. "Poskytlo 70 štipendií Slovákom zo šiestich štátov. Na slovenské školy do Maďarska, Rumunska a na Ukrajinu vyslalo 16 učiteľov slovenského jazyka a akademických predmetov. V 15 zahraničných krajinách pôsobí aj 22 lektorov slovenského jazyka a kultúry,“ spresnil úrad.

Dotácie podporili aj aktivity v oblasti informovanosti (podporených 69 projektov v 13 štátoch sumou 147.467 eur) i oblasť médií (25 úspešných žiadostí zo šiestich štátov podporených sumou 42.650 eur).

Materiál sa venuje aj Osvedčeniu Slováka žijúceho v zahraničí, ktoré krajanom uľahčuje administratívu a prístup na slovenský pracovný trh. V roku 2020 bolo podaných 1057 žiadostí o vydanie osvedčenia a vydaných bolo 1172 osvedčení, v prevažnej miere sa týka krajanov zo Srbska a Ukrajiny. V prípade 1172 vydaných osvedčení sa krajanov z iných krajín ako Srbsko a Ukrajina týka len 14 osvedčení (vydané boli pre žiadateľov z ôsmich krajín).

Materiál takisto uvádza návrh programu štátnej politiky ku krajanom na rok 2022. Predkladatelia konštatujú, že okrem pokračovania v osvedčených a rozbehnutých projektoch je potrebné sa zamerať na komunikáciu s novou slovenskou diaspórou v zahraničí, tvorenou tými, ktorí zamierili do zahraničia za lepšími ekonomickými, spoločenskými podmienkami po roku 1989. "Zásadnou úlohou pre rok 2022 bude vypracovanie nového zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí,“ upozorňuje ÚSŽZ.

Na podporu krajanských komunít má úrad rozpočet vo výške 3.529.476 eur, v tejto výške by mal byť nastavený aj na budúci rok. Podľa odhadov by v zahraničí malo žiť približne 560.000 – 600.000 príslušníkov autochtónnej slovenskej menšiny a asi 1.250.000 Slovákov tvoriacich tradičné komunity a novú slovenskú diaspóru.