Quantcast
< sekcia

Prípad týkajúci sa zmeny pohlavia vrátili späť na banskobystrický súd

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Matrika žiadosti žalobkyne nevyhovela s odôvodnením, že u žiadateľky nedošlo k ukončeniu zmeny pohlavia chirurgickým zákrokom, priblížil hovorca.

Bratislava 14. novembra (TASR) – Najvyšší správny súd (NSS) SR vrátil prípad týkajúci sa zmeny pohlavia späť na Krajský súd v Banskej Bystrici. Žalobkyňa požiadala v roku 2019 zvolenskú matriku o zmenu pohlavia z mužského na ženské. Úrad jej žiadosti nevyhovel. Žalobu podanú proti tomuto rozhodnutiu pôvodne krajský súd zamietol, NSS SR prvostupňový rozsudok 19. októbra zrušil. TASR o tom informoval hovorca NSS SR Michal Hajtol.

"Žalobkyňa v roku 2019 požiadala matriku, aby zapísala do príslušnej evidencie okrem iného aj zmenu jej pohlavia z mužského na ženské. Matrika žiadosti žalobkyne nevyhovela s odôvodnením, že u žiadateľky nedošlo k ukončeniu zmeny pohlavia chirurgickým zákrokom," priblížil hovorca s tým, že KS v Banskej Bystrici pôvodne tento záver matričného úradu svojim rozsudkom potvrdil, avšak bez detailnejšieho odôvodnenia.

"NSS SR sa s takýmto právnym názorom orgánu verejnej správy, resp. krajského súdu nestotožnil," zdôraznil Hajtol. Žalobkyňa síce podľa NSS SR v žiadosti o zmenu pohlavia adresovanej matrike nepriložila doklad o chirurgickej zmene pohlavia, ale všeobecne záväzná právna úprava SR neurčovala, akými dokladmi sa u žiadateľa preukazuje zmena pohlavia pre účely realizácie zmien v matrike.

"Právny názor krajského súdu, ktorý za vyššie uvedených podmienok striktne trval na požiadavke chirurgického zákroku, kasačný súd neakceptoval," dodal hovorca s tým, že NSS SR poukázal aj na rozhodovaciu prax Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v takýchto alebo obdobných veciach.

"V ďalšom konaní bude preto úlohou krajského súdu opätovne dôsledne posúdiť a riadne odôvodniť predmetnú právnu otázku, a to s prihliadnutím na to, že všeobecne záväzná právna úprava SR v žiadnom ustanovení explicitne neurčuje, že pre verejnomocenskú akceptáciu zmeny pohlavia je potrebná realizácia chirurgického zákroku (kastrácia) a neobsahuje ani podrobnú úpravu, týkajúcu sa lekárskeho potvrdenia, na základe ktorého sa takáto zmena pohlavia má v evidencii realizovať," podotkol Hajtol. Ďalej priblížil, že krajský súd pri svojom rozhodovaní bude povinný prihliadať aj na rozhodovaciu prax ESĽP, ktorý sa vo svojej judikatúre už obdobnými otázkami zaoberal.