< sekcia

Petržalčania sa môžu opäť zapojiť do projektu Skrášlime si okolie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Dotáciu je možné poskytnúť na nákup náradia, sadeníc či iného tovaru potrebného pre úpravu verejného priestoru.

Bratislava 26. októbra (TASR) – Obyvatelia bratislavskej Petržalky sa môžu opäť zapojiť do starostlivosti o verejný priestor vo svojom okolí. Svoje nápady môžu realizovať v rámci iniciatívy Skrášlime si okolie. Nabáda ich k tomu mestská časť, ktorá im zároveň vie na projekty prispieť dotáciou na nákup materiálu. Žiadosti je možné podávať do konca novembra. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

"Takýmto spôsobom chceme podporiť všetkých, ktorým na našom okolí záleží a angažujú sa v skrášľovaní verejných priestorov. Či už vnútroblokov, malých pásov zelene alebo priestorov pred našimi školami, škôlkami, knižnicami a podobne," priblížila petržalská vicestarostka Jana Hrehorová.

Dotáciu je možné poskytnúť na nákup náradia, sadeníc či iného tovaru potrebného pre úpravu verejného priestoru. Minimálna výška finančného príspevku je 200 eur, maximálna 500 eur. Podmienkou tiež je, že je verejný priestor v správe alebo vlastníctve mestskej časti, prípadne má žiadateľ súhlas vlastníka či prenajímateľa pozemku. Ak ide o projekt v blízkosti bytových či rodinných domov, je potrebné doložiť súhlas väčšiny vlastníkov alebo ich zástupcov.

"Projekt musí mať udržateľnosť minimálne tri roky v prípade, že ide o výsadbu a starostlivosť o zeleň. To znamená, že o údržbu sa nasledujúce roky bude starať výlučne žiadateľ," upozorňuje samospráva.

Žiadosť o poskytnutie dotácie je zverejnená na webovej stránke mestskej časti. Podávať ich je možné do 30. novembra osobne do podateľne miestneho úradu alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy skraslime@petrazalka.sk. Adresu je možné využiť aj pri konzultáciách aktivít, ktoré úrad vyžaduje. Rovnako je potrebné ho priebežne informovať o stave projektu. Žiadateľom môže byť fyzická osoba s trvalým pobytom v Petržalke, ktorá dovŕšila vek 18 rokov.

Podporu v rámci tohto projektu môžu záujemcovia kombinovať so žiadosťou o zapojenie sa do programu Adopcia zelene. Prostredníctvom dočasného osvojenia časti verejnej zelene môžu obyvatelia taktiež participovať na skrášľovaní svojho okolia. Do programu sa môžu zapojiť vyplnením formulára.