Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 16. jún 2024Meniny má Blanka a Bianka
< sekcia

Prijímacie konanie na JLF UK bolo tento rok v novej forme

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

JLF aktuálne zbiera spätnú väzbu aj od uchádzačov, ktorí sa na prijímacom konaní zúčastnili. Vyhodnotenie pomôže kompetentným pri príprave podmienok prijatia nasledujúci akademický rok.

Bratislava/Martin 16. augusta (TASR) - Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského (JLF UK) v Bratislave tento rok prvýkrát uskutočnila prijímacie konanie v novej forme. Uchádzači o študijné programy všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo mohli získať zvýhodnenie za prospech na strednej škole či jazykové certifikáty. K zmene došlo aj pri testoch, pre akademický rok 2023/2024 ich dodala nezávislá externá organizácia.

Otázky zo stredoškolského učiva tak už nepripravujú učitelia fakulty. "Spoločnosť SCIO má dlhoročné skúsenosti s národnými porovnávacími skúškami v Slovenskej aj Českej republike. Jej služby využívajú mnohé fakulty v týchto krajinách," informoval prodekan pre pedagogickú činnosť JLF UK Juraj Mokrý.

Ako ďalej vysvetlil, testy v rámci prijímacieho konania fakulta v minulosti zastrešovala z vlastnej databázy otázok zo stredoškolského učiva z chémie a biológie. Každému z uchádzačov vygenerovali test so 160 otázkami. Databáza nebola verejne dostupná, fakulta sprístupňovala len okruhy stredoškolského učiva, z ktorých boli otázky vytvorené. "Dôvodov, prečo sme sa rozhodli využiť služby externej firmy, bolo viacero. K hlavným patrí garancia rozsahu stredoškolského učiva, pedagogická správnosť formulácie otázok, poskytnutie možnosti absolvovať testovanie vo viacerých mestách na Slovensku a v Česku. Tiež možnosť absolvovania testu online v rovnakých termínoch testovania, verejná oponentúra zadania testu a jeho následné zverejnenie," povedal Mokrý. Ďalším dôvodom bol fakt, že spoločnosť umožňovala, aby mali všetci uchádzači v jednom termíne test rovnaký.

Podľa prodekana je fakulta s novou formou testov spokojná a so spoločnosťou plánuje v spolupráci pokračovať.

JLF aktuálne zbiera spätnú väzbu aj od uchádzačov, ktorí sa na prijímacom konaní zúčastnili. Vyhodnotenie pomôže kompetentným pri príprave podmienok prijatia nasledujúci akademický rok. "Po dôslednej analýze dosahov a zohľadnení ďalších pripomienok je možné, že budeme podmienky prijatia do určitej miery modifikovať. Budeme sa snažiť, aby prijímacie konanie bolo transparentné, objektívne. A aby v čo najväčšej miere umožnilo vybrať uchádzačov s predpokladmi na úspešné absolvovanie náročného štúdia," uviedol prodekan.