Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 29. február 2024
< sekcia

Prioritná os Cestná infraštruktúra môže získať vyše 250 miliónov eur

Ilustračná snímka Foto: deutschebank.ge

Predkladacia správa upozorňuje, že konečné údaje o plnení výkonnostného rámca a výšky nepridelenej výkonnostnej rezervy jednotlivým operačným programom budú známe po vydaní rozhodnutia Európskej komisie, najneskôr do 31. augusta 2019.

Bratislava 27. marca (TASR) - Operačný program (OP) Integrovaná infraštruktúra by mal získať financie presunmi časti nepridelenej výkonnostnej rezervy z jednej prioritnej osi OP Výskum a inovácie, vnútornou realokáciou z dvoch prioritných osí OP Integrovaná infraštruktúra a z 2 prioritných osí OP Kvalita životného prostredia v celkovej sume viac ako 250,128 milióna eur.

Predbežný návrh prerozdelenia financií v prospech prioritnej osi Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) v OP Integrovaná infraštruktúra schválila v stredu vláda na základe materiálu z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR a Úradu podpredsedu vlády SR pre investíciu a informatizáciu.

Financie majú smerovať najmä do nových oblastí v doprave, ktoré presadzujú integrované, inovatívne a udržateľné riešenia s pridanou európskou hodnotou, na podporu transformácie hornej Nitry na atraktívny región pre investorov a rozvoj Prešovského kraja a Banskobystrického kraja ako tzv. dobiehajúcich regiónov v rámci európskej iniciatívy.

"Máme nadpriemerne dobré výsledky v čerpaní európskych financií aj v zazmluvňovaní projektov. Pokračujeme v príprave nových projektov, ktoré budú zamerané na smart riešenia s pridanou hodnotou a projekty v najslabších regiónoch Slovenska. Som veľmi rád, že na ne získame aj ďalšie finančné zdroje," povedal minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) doplnil, že prioritou Slovenska je dobudovať a opravovať cesty a diaľnice.

Podpredseda vlády zároveň avizoval prípravu ďalšieho materiálu na rokovanie kabinetu o presune financií. "Ďalších, možno aj viac ako 100 miliónov eur, si vieme predstaviť, že budeme realokovať. Rozhodnutie bude do polovice mája, keď prídeme opäť s materiálom na vládu," povedal.

Predkladacia správa upozorňuje, že konečné údaje o plnení výkonnostného rámca a výšky nepridelenej výkonnostnej rezervy jednotlivým operačným programom budú známe po vydaní rozhodnutia Európskej komisie, najneskôr do 31. augusta 2019.

Z celkovej alokácie na programové obdobie 2014 až 2020 (15,46 miliardy eur) sprístupnili riadiace orgány vo výzvach a vyzvaniach pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok k 28. februáru 15,02 miliardy eur, čo predstavuje 97,36 % z celkovej alokácie. Ku uvedenému dňu boli na Slovensku za všetky fondy kontrahované prostriedky vo výške 8,63 miliardy eur, čo je 55,78 % z celkovej alokácie. "K 28. februáru 2019 dosiahla SR za všetky fondy alokované pre programové obdobie 2014 až 2020 čerpanie na národnej úrovni 3,49 miliardy eur, čo predstavuje 22,57 % z celkovej alokácie," uvádza materiál informácie z Európskej únie.