Quantcast
< sekcia

Rektorka: Za 70 rokov existencie SPU vychovala vyše 90.000 absolventov

Na archívnej snímke budova Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre 31. júla 2015. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Súčasná SPU vznikla v roku 1952 ako Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre. Na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu sa pretransformovala v roku 1996.

Nitra 26. septembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre si v tomto roku pripomína 70. výročie svojho založenia. Počas tohto obdobia vychovala jediná slovenská inštitúcia, poskytujúca vysokoškolské vzdelanie so zameraním na agrosektor a rozvoj vidieka vrátane tvorby poľnohospodárskej krajiny, vyše 90.000 absolventov, skonštatovala rektorka Klaudia Halászová. V súčasnosti má vyše 4800 študentov.

Podľa rektorky má SPU ambíciu inštitucionálne sa akreditovať v šiestich študijných odboroch – poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo, biológia, biotechnológie, strojárstvo a ekonómia a manažment. Kvalitné vzdelávanie však podľa Halászovej neexistuje bez špičkovej vedy.

"Pre akceleráciu vedy, výskumu a inovácií je okrem kvalitných ľudských zdrojov nevyhnutné zabezpečovať aj finančné zdroje. V ukončenom funkčnom období SPU získala financie na celouniverzitné projekty, podporujúce vzdelávanie a tvorivú činnosť, zo štrukturálnych fondov a rozvojových projektov ministerstva školstva v hodnote takmer 35 miliónov eur," zhodnotila. Zároveň však upozornila, že dotácie zo štátneho rozpočtu univerzite radikálne klesajú, čo v kombinácii s energetickou krízou devastuje jej úsilie o rozvoj.

Súčasná SPU vznikla v roku 1952 ako Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre. Na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu sa pretransformovala v roku 1996. Začínala s dvoma fakultami - agronomickou a zootechnickou, v súčasnosti má šesť fakúlt. Do nového akademického roka vstúpila so 171 študijnými programami na všetkých stupňoch v dennej a externej forme štúdia.

Hlavným cieľom univerzity je poskytovať kvalitné vzdelávanie a pôsobiť ako výskumná univerzita. S tým zámerom dobudováva a rozširuje univerzitné pracoviská a Výskumné centrum AgroBioTech, zapája študentov do výskumných úloh a projektových zámerov univerzity, skonštatovala rektorka.