< sekcia

STU apeluje na zodpovedný prístup k vysokoškolskému prostrediu

Areál Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, archívna snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Navrhované zníženie objemu financií pre vysoké školy na budúci rok o 27 miliónov eur považuje STU za likvidačné.

Bratislava 14. októbra (TASR) - Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave vyjadruje znepokojenie nad zhoršovaním ekonomicko-legislatívneho prostredia vysokého školstva na Slovensku. Vedenie a predsedníctvo Akademického senátu STU apelujú na zodpovedných predstaviteľov vlády a parlamentu, aby zabránili jeho ďalšej devastácii a v konštruktívnej diskusii s akademickou obcou a priemyselnou praxou prijali čo najskôr zmysluplné rozhodnutia smerujúce k ekonomickej stabilizácii a zvyšovaniu kvality našich univerzít a vysokých škôl. Informuje o tom STU na svojom webe.

STU patrí k univerzitám, ktoré dlhodobo volajú po reforme vysokého školstva. Jej výsledkom by mala byť diferenciácia vysokých škôl podľa ich zamerania a výsledkov v oblastiach vzdelávania, vedy a výskumu. "Len zásadným zvýšením dôrazu na kvalitu našich univerzít dokážeme zastaviť stúpajúci odlev talentovaných mladých ľudí do zahraničia za vzdelaním a následne aj zamestnaním a produkovaním hodnôt, o ktoré tak ako štát prichádzame," uvádza sa na webe univerzity.

Zo stanoviska vyplýva, že univerzity sa snažia o vnútorné reformy implementovaním vnútorných systémov kvality, avšak univerzita tvrdí, že bez zodpovedajúceho legislatívneho a finančného rámca potrebný kvalitatívny progres nemôžu dosiahnuť. "Apelujeme preto na zásadné prehodnotenie spôsobu prípravy i obsahu avizovaných krokov zo strany kompetentných rezortov a vlády SR. Súčasne žiadame poslancov Národnej rady SR, aby nepodporili rozhodnutia, ktoré nepomôžu zlepšiť vysokoškolské prostredie na Slovensku, práve naopak, výrazne ho zhoršia," píše sa na webe univerzity. Navrhované zníženie objemu financií pre vysoké školy na budúci rok o 27 miliónov eur považuje STU za likvidačné.