< sekcia

Vláda vzala na vedomie plán riešenia nelegálnych objektov pri Domaši

Veľká Domaša, ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta

Na základe výsledkov aktualizácie pasportizácie pristúpi Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) k podávaniu podnetov na stavebné úrady, aby mohli odstrániť nelegálne stavby.

Bratislava 4. decembra (TASR) - Nelegálne objekty pri vodnej nádrži Veľká Domaša sa majú postupne odstrániť. Plán, ako to urobiť, vzala v stredu na vedomie vláda SR.

Na základe výsledkov aktualizácie pasportizácie pristúpi Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) k podávaniu podnetov na stavebné úrady, aby mohli odstrániť nelegálne stavby. SVP vykoná aj obhliadku na Veľkej Domaši. Pristúpi tiež k vysporiadaniu právnych vzťahov.

Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Norbert Kurilla pre TASR sresnil, že podľa pasportizácie bolo identifikovaných v okolí Domaše na pozemkoch SVP približne 280 nelegálnych stavieb, klasických i mobilných objektov, tretina z nich má známych vlastníkov. "S tými SVP vstúpi do rokovaní o dohode o urovnaní. V prípade neznámych vlastníkov budú podľa zákona tieto objekty zhromaždené po dobu roka na pozemku SVP, a buď sa k nim vlastníci prihlásia, alebo nie a prepadnú v prospech štátu. K odstráneniu nelegálnych mobilných stavieb má podľa uznesenia vlády prísť do konca apríla 2020," uviedol Kurilla.

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so SVP zabezpečí analýzu právnej úpravy za účelom odstraňovania nelegálnych stavieb v budúcnosti.