< sekcia

Vysokoškolské reprezentácie požadujú zvýšiť rozpočet

Ilustračné foto. Foto: TASR - Vladimír Miček

Výšku dotácie zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy považujú za nedostatočnú. Preto sa organizácie v spoločnom vyhlásení zhodli na tom, že požiadajú o navýšenie o 60 miliónov eur v roku 2019.

Bratislava 13. novembra (TASR) – Vysokoškolské reprezentácie v zastúpení Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), Rady vysokých škôl (RVŠ) a Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) chcú zvýšiť financovanie verejných vysokých škôl z verejných zdrojov každoročne o 60 miliónov eur mimo Európskych investičných a štrukturálnych fondov, sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd. Uviedli to v utorok na spoločnom tlačovom brífingu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Reprezentácie vysokých škôl pripomenuli spoločnú deklaráciu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy a partnerských organizácií zo 17. februára 2016 a svoje každoročné uznesenia k financovaniu vysokých škôl z verejných zdrojov, v ktorých pravidelne upozorňujú na nedostatočné financovanie vysokých škôl. Preto sa organizácie v spoločnom vyhlásení zhodli na tom, že požiadajú o navýšenie o 60 miliónov eur v roku 2019.

"Požadujeme úpravu rozpočtu v prospech vysokých škôl tak, aby to bolo možné smerovať na kvalitu vysokých škôl," povedal viceprezident SRK Robert Redhammer. Podotkol, že v programovom vyhlásení vlády je podpora kvality vysokých škôl. "Urobili sa nejaké kroky, tak minimálne navýšenie o túto čiastku 60 miliónov eur si myslím, že by bolo vhodným signálom pre mladých ľudí, že v tejto krajine nám na nich záleží," dodal.

Výšku dotácie zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy považujú vysokoškolské reprezentácie za nedostatočnú. Ako uviedol počas tlačovej konferencie predseda RVŠ Martin Putala, návrh rozpočtu túto požiadavku nespĺňa. Podľa neho sa navrhuje financovanie verejných vysokých škôl len na úrovni z roku 2018 po zohľadnení tohtoročnej valorizácie.

Podľa Redhammera sa týmto nevytvárajú podmienky na zlepšovanie kvality vzdelávacej a výskumnej činnosti a konkurencieschopnosti verejných vysokých škôl v medzinárodnom rozmere.

Šancu získania prioritne vyššej dotácie na vysoké školstvo vidia organizácie vysokých škôl predovšetkým vo zvyšovaní podielu financovania verejných vysokých škôl z HDP, čím by sa SR pri ich financovaní približovala k priemeru členských štátov EÚ a postupne aj vyspelým krajinám sveta.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu by malo mať v roku 2019 k dispozícií 1,36 miliardy eur, z toho zo štátneho rozpočtu 1,27 miliardy eur a zo štrukturálnych fondov, vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, 88,8 milióna eur. Vyplýva to z navrhovaného rozpočtu na roky 2019-2021, ktorý 10. októbra schválila vláda.

Vysokoškolské reprezentácie chcú istotu súvisiacu s rekonštrukciou internátovReprezentácie vysokých škôl v zložení Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), Rady vysokých škôl (RVŠ) a Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) chcú od Ministerstva financií SR uistenie, že budú v rozpočte na rok 2019 vyčlenené financie aj na rekonštrukciu internátov vo výške 30 miliónov eur. Zároveň počas utorkovej tlačovej konferencie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ocenili napredovanie obnov internátov.

Predseda Študentskej rady vysokých škôl Bálint Lovász zhodnotil, že suma 30 miliónov eur určená na rekonštrukciu vysokoškolských internátov v roku 2019 nie je nikde rozpísaná v rozpočte na budúci rok. "Nevidíme ju nikde v kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Ministerstvo financií bude musieť poslať prostriedky na ministerstvo školstva a rezort školstva následne bude podpisovať dohody s univerzitami. Univerzity sú znova v neistote, pretože nevedia, či prostriedky dorazia alebo nie," povedal Lovász. Podľa vysokoškolských reprezentácií je garancia týchto financií nevyhnutná pre zabezpečenie procesov verejných obstarávaní a začiatok rekonštrukčných prác. Podľa Lovásza sa vysoké školy "boja toho, že či financie dostanú".

"V návrhu rozpočtu verejnej správy je vytvorený priestor na pokračovanie rekonštrukcie internátov aj v roku 2019. V rozpočte sú vyčlenené zdroje vrátane projektov garantovaných energetických služieb na rekonštrukcie vysokoškolských internátov. Spolu s peniazmi, ktoré boli zaslané tento rok, ide dohromady o sľúbených 50 miliónov eur," uviedla riaditeľka tlačového odboru Ministerstva financií Alexandra Gogová. Podľa jej slov treba zopakovať, že univerzity už dostali 20 miliónov eur, ktoré však doteraz nevyčerpali. "Nie je preto chybou ministerstva financií, že rekonštrukcia niektorých internátov nenapreduje. Vysoké školy tiež meškajú s energetickými auditmi, ktoré boli podmienkou získania ďalších peňazí z rozpočtu. Okrem toho zástupcovia študentskej rady sami potvrdili že peniaze už dostali a doteraz ich nevyčerpali," dodala Gogová.

MŠVVaŠ SR uviedlo, že nie je pravda, ak niektorí zástupcovia vysokých škôl tvrdia, že financie na rekonštrukciu internátov nie sú k dispozícií. V tejto súvislosti rezort školstva poukázal na záväzok na financovanie rekonštrukcie vysokoškolských internátov uvedený v rozpočte na rok 2019. "Návrh rozpočtu verejnej správy vytvára predpoklady na pokračovanie rekonštrukcie internátov aj v roku 2019 vyčlenením verejných zdrojov vrátane projektov garantovaných energetických služieb na rekonštrukcie vysokoškolských internátov tak, aby spolu s prostriedkami vyčlenenými už v roku 2018 dosiahli kumulatívne 50 miliónov eur," uviedla riaditeľka odboru komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Ria Feik Achbergerová.

Vysokoškolské reprezentácie upriamili pozornosť aj na potrebu dlhodobého investičného plánu ďalšej rekonštrukcie internátov, a to na obdobie minimálne piatich rokov. Hlavným účelom investičného plánu by bolo zvýšenie štandardu ubytovania študentov v súlade s trendmi v okolitých krajinách a zabezpečenie kvalitnej prípravy dokumentácie projektov.

Tento rok bolo na rekonštrukciu internátov verejných vysokých škôl vyčlenených 20 miliónov eur a začala sa tak najrozsiahlejšia rekonštrukcia ubytovacích zariadení v histórii krajiny. "Ďalších 30 miliónov eur budú môcť využiť univerzity na obnovu študentských domovov v rokoch 2019 a 2020," uviedol ešte v máji premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

Rezort školstva považuje zvýšenie rozpočtu o 60 miliónov eur za nereálneŽiadosť o skokové zvýšenie rozpočtu o 60 miliónov eur považuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR za nereálnu.

Riaditeľka odboru komunikácie a protokolu rezortu školstva Ria Feik Achbergerová pripomenula, že rozpočet na rok 2019 bol schválený vládou SR v októbri a predchádzali mu niekoľkomesačné rokovania. "Vysokým školám odporúčame využiť možnosti zapojenia sa do eurofondových výziev, ktoré vysoko prevyšujú možnosti štátneho rozpočtu. Radi by sme pripomenuli, že od mája 2018, odkedy vyhlasujeme výzvy v Operačnom programe Výskum a inovácie, neevidujeme záujem žiadnej vysokej školy," uviedla.

Ministerstvo poukázalo aj na skutočnosť, že každoročne klesá počet študentov vysokých škôl o približne 10.000. "Tento fakt vychádza z demografickej krivky, zároveň je tu prítomný aj celospoločenský tlak na zvýšenie kvality štúdia na vysokých školách. Preto otázka masívneho dofinancovania vysokých škôl musí ísť ruka v ruke aj s dôrazom na tieto dve skutočnosti," dodala Feik Achbergerová. Zároveň poukázala aj na financie určené na obnovu vysokoškolských internátov či zvýšeniu miezd pracovníkov vysokého školstva.