#100UK

Piovarčiová: Bez snahy o bližší kontakt s klientom nedosiahneme veľa

Prečítajte si rozhovor s projektovou manažérkou Ninou Piovarčiovou.

Hlavnú budovu UK na Šafárikovom námestí projektoval František Krupka

Pôvodným vlastníkom pozemku bol gróf Ján Pálfi (1829 – 1908). V roku 1918 štát pozemok skonfiškoval.

Akademické fanfáry Univerzity Komenského zložil Eugen Suchoň

Akademické insígnie sú symbolom historických tradícií, akademickej samosprávy univerzity i jej fakúlt, právomocí rektora a prorektorov, dekanov i prodekanov.

Evanjelická bohoslovecká fakulta je súčasťou UK od roku 1990

V prvej polovici 18. storočia bol rektorom lýcea významný polyhistor Matej Bel, ktorý nielen zmodernizoval vyučovacie metódy, ale rozšíril aj sociálne služby pre študentov.

ŠTEVČEK: Často sme v mnohých odboroch lepší ako české univerzity

Hosťom Pavla Demeša v relácii SVET bol rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček.,aktualizované 

Matematiku a fyziku začali na UK prednášať už v roku 1940

Myšlienka na vytvorenie samostatnej matematicko-fyzikálnej fakulty nadobúdala kontúry v polovici 70. rokov 20. storočia.

Univerzita Komenského bola počas existencie niekoľkokrát premenovaná

K druhej zmene názvu došlo za Slovenského štátu, keď vstúpilo do platnosti vládne nariadenie č. 49/1939 Úrad. n. o premenovaní Univerzity Komenského na Slovenskú univerzitu v Bratislave.

Moyzesova sieň je súčasťou impozantnej budovy Filozofickej fakulty UK

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave sídli v budove od roku 1960. Budovu FF UK kedysi nazývali aj vládnou budovou. Bolo to preto, lebo ju využívali viaceré ústredné inštitúcie.

O. Sukeľ: Budúcnosť lekárenstva bude taká, akú si ju urobíme

TASR zverejňuje rozhovory s úspešnými absolventmi Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti 100. výročia jej založenia.

Taláre sa používajú na Univerzite Komenského od 5. decembra 1923

Vzhľad talárov a baretov sa v priebehu plynúceho času menil. Týkalo sa to tak strihu, ako aj farebného prevedenia.