#100UK

Organizátori storočnice Univerzity Komenského hľadajú dobrovoľníkov

Počas celého akademického roka 2018/2019 sa na univerzite konajú viaceré podujatia, ktoré približujú jej 100. výročie založenia.

Od založenia Univerzity Komenského uplynie v júni 100 rokov

Založenie Univerzity Komenského úzko súviselo s potrebami ČSR po rozpade Rakúsko-Uhorska 28. októbra 1918.

Rektor Univerzity Komenského:So spoločnosťou sme spätí pupočnou šnúrou

Univerzita Komenského oslavuje 100. výročie.

Univerzita Komenského slávi 100 rokov: Čo má na nej rád jej rektor?

Napriek tomu, že sa stal Marek Števček rektorom, na univerzite naďalej učí.

Števček: České univerzity poskytujú študentom kompletný balík služieb

Nároky dnešných mladých ľudí sú podľa rektora Univerzity Komenského (UK) v Bratislave M. Števčeka rádovo iné, ako boli pri jeho generácii.