Quantcast

#181.schôdza

Vláda prerokuje zvýšenie bankového odvodu a správu o hospodárení štátu

V súčasnosti banky platia odvod vo výške 0,2 % z hodnoty svojich pasív vykazovaných v súvahe. Bankový odvod však mal prestať platiť od budúceho roka.

Vláda prerokuje pôžičku na spolufinancovanie eurofondových projektov

Celkovo má Operačný program Integrovaná infraštruktúra v rokoch 2014 až 2020 k dispozícii viac ako 4,6 miliardy eur. Približne 3,9 miliardy eur pôjde z eurofondov.