Quantcast

#Bratislavská integrovaná doprava

Dátum spustenia integrovaného dopravného systému nie je stanovený

Spustenie bolo naplánované na 1. marca. K oddialeniu došlo z technických príčin a na odstránení nedostatkov sa odvtedy intenzívne pracuje.