#cofoe

Eurokomisia zváži odporúčanie o zmenách zmlúv EÚ, tvrdí Šuicová

Stručne povedané, ak občania požiadajú o zmenu zmlúv, my to podporíme, ale iba v rámci našej legislatívnej úlohy, dodala eurokomisárka.

Slovenskí europoslanci reagovali na rozšírenie právomocí pre EMA

Európsky parlament schválil posilnenie právomoci EMA. To podľa Ďuriš Nicholsonovej umožní agentúre pracovať nezávislejšie.

Účastníci občianskych panelov CoFoE prezentovali svoje odporúčania

V rámci CoFoE sa od septembra 2021 pravidelne stretávali štyri občianske panely zložené z občanov členských krajín EÚ.

Slováci sa do digitálnej platformy CoFoE zapojili desiatkami nápadov

Prispievatelia, ktorí o sebe uviedli, že žijú na Slovensku, diskutovali v rámci sekcie o klimatických zmenách predovšetkým o energetike a doprave.

Smatana: EÚ by mohla mať ešte väčší dosah na niektoré členské štáty

Vidí viacero rovín možného fungovania. Kľúčové je podľa neho eliminovať regionálne rozdiely v hlavných indikátoroch.

Účastníčka panelu pre klímu A. Trúsiková ocenila návrhy

V diskusiách ju zaujali niektoré veci, ktoré fungujú v iných krajinách.

Eurokomisárka Kyriakidisová: Odporúčania ľudí sú pre silnú EHU kľúčové

Ich nápady a odporúčania sú kľúčové pre silnú Európsku zdravotnú úniu, ktorá na prvé miesto kladie ľudí a plní svoje sľuby, napísala eurokomisárka na Twitteri.

Účastníci plenárneho zasadnutia EP na CoFoE si uctili Davida Sassoliho

Tento bývalý novinár a poslanec EP bol podľa Verhofstadta pevne presvedčený, že táto konferencia je potrebná, a počas svojho mandátu bojoval za to, aby sa stala skutočnosťou.

Šefčovič: Pracovná skupina pre zdravie má štyri oblasti odporúčania

Za skupinu, ktorej predsedám, som navrhol, aby sme tým občanom, ktorí sa aktívne venovali téme zdravotníctva, zabezpečili spätnú väzbu ohľadom ich odporúčaní, opísal situáciu.

CoFoE: Do diskusií na vyššej úrovni sa nedostali všetky návrhy občanov

V rámci tematického panelu zameraného na zdravie, klímu a životné prostredie "vypadli" napríklad návrhy týkajúce sa zdravého stravovania, ekologizácie miest či pitnej vody.

Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou v rámci grantového programu Európskeho parlamentu v oblasti komunikácie. Európsky parlament sa nepodieľal na jeho príprave a za údaje, informácie alebo názory uvedené v rámci tohto projektu, za ktorý nesú zodpovednosť výhradne autori, oslovené osoby, editori alebo vysielatelia tohto programu v súlade s príslušným právom, nie je žiadnym spôsobom zodpovedný ani nimi viazaný. Európsky parlament nemôže taktiež niesť zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, ktoré by mohli vyplynúť z realizácie tohto projektu.