Quantcast

#cofoe

M. Uhrík: Závery CoFoE zohľadňujú najmä záujmy európskych inštitúcií

Z opisu a priebehu konferencie usudzuje, že jej skutočným cieľom bolo navodiť zdanie demokracie, plurality názorov a záujmu o občanov.

Wiezik: Občania EÚ žiadajú viac demokracie a posilnenie europarlamentu

Som rád, že občania a občianky Európskej únie sa zhodujú na tom, že EÚ má byť silná, zelená, stabilná a vzorom pre celý svet, povedal Wiezik.

Beňová: Viaceré návrhy CoFoE si vyžiadajú revíziu základných zmlúv

Beňová poukázala na kritiku, že mnohé z predložených návrhov a odporúčaní nedostatočne odrážajú skutočnú verejnú mienku európskych občanov.

Štefanec: CoFoE potvrdila reformné úsilie EÚ

Hľadaním spoločného konsenzu vieme predísť komplikáciám pri terajších zmenách a aj komplikáciám v neskoršej budúcnosti, upozornil Štefanec.

Uhrík: Závery CoFoE zohľadňujú najmä záujmy európskych inštitúcií

Podľa opisu, priebehu a povahy konferencie to vyzeralo tak, že skutočným cieľom bolo navodiť zdanie demokracie, plurality názorov a záujmu o občanov, priblížil nezaradený europoslanec.

Beňová: Isté návrhy CoFoE si vyžadujú revíziu základných zmlúv

Neformálny dokument, v ktorom desať členských štátov EÚ varuje pred unáhlenými zmenami základných zmlúv Únie, vníma Beňová ako výzvu k obozretnosti.

P. Pollák:K zmenám základných zmlúv o EÚ treba pristupovať s rešpektom

K takémuto kroku by malo dôjsť po dôkladnom a uváženom rozhodnutí všetkých členských krajín EÚ, zdôraznil europoslanec Peter Pollák.

Hojsík: CoFoE ukázala, kam má EÚ smerovať, teda k záchrane klímy

Občania členských krajín EÚ mali od mája minulého roka prostredníctvom CoFoE možnosť vyjadriť sa k budúcemu smerovaniu EÚ a navrhnúť zmeny.

M. Lexmann: Občanov EÚ trápia najmä sociálne problémy

Pripomenula, že ľudí na Slovensku aj v iných novších členských krajinách znepokojuje tiež dvojaká kvalita potravín.

Pollák: Mnohé odporúčania CoFoE sú v súlade s diskusiami v EÚ

Za najdôležitejšie však europoslanec považuje to, aby tieto politiky, ktoré na papieri vyzerajú dobre, prinášali konkrétne výsledky v podobe pozitívnych zmien pre každého občana EÚ.

Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou v rámci grantového programu Európskeho parlamentu v oblasti komunikácie. Európsky parlament sa nepodieľal na jeho príprave a za údaje, informácie alebo názory uvedené v rámci tohto projektu, za ktorý nesú zodpovednosť výhradne autori, oslovené osoby, editori alebo vysielatelia tohto programu v súlade s príslušným právom, nie je žiadnym spôsobom zodpovedný ani nimi viazaný. Európsky parlament nemôže taktiež niesť zodpovednosť za priame alebo nepriame škody, ktoré by mohli vyplynúť z realizácie tohto projektu.