Quantcast

#eurofondy

Trnavský kraj chystá čerpanie nových eurofondov i pre obce a mestá

Rozhodovať bude Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj. Jednou z jej štyroch komôr je komora miestnej územnej samosprávy.

Eurofondy na električku v Petržalke by mohli potvrdiť vo februári

Výstavbu trate za vyše 70 miliónov eur bez DPH v úseku Bosákova - Janíkov dvor spustili koncom novembra 2021. Väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov a mesto dlhodobo deklaruje, že neprepadnú.

V Liptovskom Mikuláši plánujú rekonštrukciu jaslí aj úpravu ihriska

Liptovský Mikuláš plánuje počas aktuálneho roka uskutočniť šesť projektov, na ktoré získali 950. 000 eur z externých zdrojov.

Žilina vybuduje prvky zelenej infraštruktúry v dvoch školách

Žilinská samospráva zrevitalizuje priestory Základnej školy (ZŠ) s materskou školou (MŠ) sv. Gorazda a Materskej školy Trnavská.

UNB chce z eurofondov nakúpiť nové prístroje a modernizovať priestory

Na pracoviskách novorodeneckých oddelení majú pribudnúť nové resuscitačné lôžka, na gynekologických klinikách zase hybridné pôrodné lôžka.

Múzeum SNP získalo vyše 3 milióny eur na obnovu kultúrnych pamiatok

Medzi hlavné priority projektu patrí rekonštrukcia okien na oboch skulptúrach objektu múzea, obnova a zateplenie strechy, obnova dlažby či komplexná rekonštrukcia pamätníka na Kališti.

Čerpanie eurofondov v OP Ľudské zdroje dosiahlo vyše 66 % z alokácie

Aktuálne sa realizuje 630 projektov regionálneho i vysokého školstva, vzdelávacích inštitúcií, či neziskových organizácií. Ukončených bolo 447 projektov.

Na europrojekty získal Trenčín v tomto programovom období 25 mil. eur

Mesto Trenčín sa pripravuje na nové programové obdobie, ktoré potrvá do roku 2027.

V. Remišová: Slovensko začína čerpať nové eurofondy

Európska komisia (EK) podľa ministerstva uhradila prvé zálohové platby na nové eurofondy.

Krupina získala z eurofondov na platy opatrovateliek 106.080 eur

Mesto Krupina realizáciou projektu získalo možnosť rozširovať a viac podporovať opatrovateľskú službu bez toho, aby sa zvyšovali poplatky od klientov na opatrovateľskú službu.